تولید شده توسط هوش مصنوعی

تاثیر لنگش گاو شیری بر تولیدمثل و تولید شیر

عناوین مقاله
1 دقیقه برای مطالعه

آیا شاخص‌های تولیدمثلی و تولید شیر تحت تاثیر لنگش قرار دارند؟

مقدمه

تولیدمثل و تولید شیر دو عامل اصلی تولید در گاو شیری و لنگش یکی از شایع‌ترین بیماری‌ها در گله‌های گاو شیری است. بنابراین هدف این مطالعه استفاده از داده‌های گذشته‌نگر به منظور بررسی اثر لنگش بر تولیدمثل و تولید شیر در گله‌های گاوشیری هولشتاین در سراسر ایالت متحده است.

روش کار

به این منظور از طریق همکاری با شرکت AgriTech Analytics (در ویسلیا در کالیفرنیا)، داده‌های سال‌های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۳ جمع‌آوری، با استفاده از نرم‌افزار SAS (نسخه 9.4، SAS Institute, Inc., Cary, NC) مرتب و تحلیل آماری توصیفی بر روی آنها انجام شد. در صورتی که گاو دارای سابقه‌ی لنگش بود لنگ محسوب می‌‌شد و در غیر این صورت در دسته‌ بندی گاوهای غیرلنگ قرار می‌گرفت. مدل MIXED در نرم افزار SPSS (IBM, Armonk, New York) برای ارزیابی ارتباط دوطرفه تاثیر لنگش بر شکم زایش، تعداد روزهای شیرواری تا تاریخ مورد نظر، تعداد دفعات دوشش، شیر اصلاح شده براساس انرژی، تعداد روزهای حد فاصل بین زایمان و آغاز آبستنی بعدی، روزهای خشکی، تعداد روزها تا اولین تلقیح، تعداد روزها تا گیرایی آبستنی و تعداد دفعات تلقیح در آن شکم استفاده شد. مدل MIXED برای همان عوامل به منظور بررسی تاثیر میزان لنگش بر شکم زایش، تعداد روزهای شیرواری تا تاریخ مورد نظر و تعداد دفعات دوشش اجرا شد.

نتایج

تعداد روزهای شیرواری تا تاریخ مورد نظر برهمه‌ی عوامل تاثیر داشت. تعداد دفعات دوشش بر هیچ عاملی تاثیر نداشت. شکم زایش بر شیر اصلاح شده براساس انرژی در گاوهای لنگ و میزان لنگش تاثیر نداشت. تعداد روزهای حد فاصل بین زایمان و آغاز آبستنی بعدی در گاوهای لنگ یا غیرلنگ تحت تاثیر لنگش و شکم شیرواری قرار داشت. تعداد روزها تا گیرایی آبستنی با لنگش افزایش و با افزایش روز شیردهی کاهش یافت. تعداد روزها تا گیرایی آبستنی و تعداد دفعات تلقیح در آن شکم تحت تاثیر میزان دفعات لنگش بود. به طورکلی برخی شاخص‌های تولیدمثلی و تولید شیر تحت تاثیر لنگش بودند. ارتباط بین لنگش و تولید در گله‌های گاوشیری اهمیت زیادی در زمینه‌ی بهبود رفاه حیوانات و بهره‌وری در دامداری دارد.

کلمات کلیدی: هولشتاین،‌تولید مثل، لنگش، تولید شیر

منبع: Impacts of Dairy Cattle Lameness on Reproduction and Milk Yield – ProQuest

0 0 رای ها
امتیاز به این نوشته
به اشتراک گذاری بر روی twitter
به اشتراک گذاری بر روی linkedin
به اشتراک گذاری بر روی telegram
به اشتراک گذاری بر روی whatsapp
به اشتراک گذاری بر روی email
عناوین مقاله
0 0 رای ها
امتیاز به این نوشته
اشتراک در
اطلاع از
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
View all comments