اپلیکیشن ورم پستان

ثبت و ارزیابی داده های مختلف از اصلی ترین مبانی مدیریت گاوهای شیری است. بکارگیری روش های نوین دامپروری و مدیریت، بوجود آورنده انواع اطلاعات کاربردی در گله است که ثبت و تحلیل آنها زمان بر بوده و نیازمند کمک برای بهبود روش ها، تحلیل داده ها و بکارگیری حاصل آنها می باشد. سلامت گاوها که از مهمترین مبانی تولید مستمر و پایدار است، نیازمند پایش مداوم و دقیق است. پایش مشکلات تولید مثلی، اورام پستان و لنگش که بیشترین زیان های اقتصادی را درگله های شیری ایجاد می نمایند ضروری ترین نیاز صنعت دامپروری است. گروه تحقیق و ترویج دام آسا افتخار دارد تا برای اولین بار اپلیکیشن ثبت اطلاعات سم چینی و بیماری های سم را طراحی و راه اندازی نماید. با بهره گیری از این اپلیکیشن می توانید اطلاعات ضروری در زمینه اطلاعات پایه دامپروری که در آن عملیات انجام می شود، علت ارجاع دام به باکس سم چینی، اطلاعات بیماری به شکل دقیق با ذکر شماره انگشتان و همچنین نواحی آن، انجام امور درمانی و پیش بینی در مورد آینده دام را ثبت نمایید

برای دریافت اپلیکیشن می توانید به فروشگاه کافه بازار مراجعه نمایید

نحوه‌ی استفاده از اپلیکیشن سم چین یار

1.انتخاب دامداری

ابتدا دامداری مورد نظر خود را انتخاب کنید یا نام یک دامداری جدید را وارد کنید

2. شماره دام

برای وارد کردن شماره دام از گزینه + استفاده کنید

2. تاریخ

شماره دام و تاریخ را وارد کنید (تاریخ بصورت پیش فرض، تاریخ همان روز می باشد)

1.انتخاب دامداری

ابتدا دامداری مورد نظر خود را انتخاب کنید یا نام یک دامداری جدید را وارد کنید

2. شماره دام

برای وارد کردن شماره دام از گزینه + استفاده کنید

2. تاریخ

شماره دام و تاریخ را وارد کنید (تاریخ بصورت پیش فرض، تاریخ همان روز می باشد)