شاید همه‌ی ما لحظاتی در طول عمر خود به زندگی در جهانی که در آن همه‌ی موجودات در آسایش باشند، فکر کرده‌ایم، به قول سهراب سپهری به این اندیشیده‌ایم که

” من به آغاز زمین نزدیکم.

نبض گل‌ها را می‌گیرم.

آشنا هستم با، سرنوشت تر آب ، عادت سبز درخت.

زندگی تجربه شب پره در تاریکی است.

زندگی حس غریبی است که یک مرغ مهاجر دارد.

زندگی سوت قطاری است که در خواب پلی می‌پیچد.

زندگی دیدن یک باغچه از شیشه مسدود هواپیماست.

خبر رفتن موشک به فضا،

لمس تنهایی  ماه،

فکر بوییدن گل در کره‌ای دیگر.

زندگی شستن یک بشقاب است.

هر کجا هستم، باشم،

آسمان مال من است.

پنجره، فکر، هوا، عشق، زمین مال من است.”

شاید در پی همه‌ی این اندیشه‌ها بتوان از این سخن لئو تولستوی، نویسنده‌ی شهیر روسیه یاد کرد که ” یکی از اولین شروط خوشحالی انسان این است که ارتباط بین او و طبیعت، گسسته نشود”.

مفهوم سلامت واحد (one health) برای اولین بار در سال 2003-2004، پس از بروز بیماری نوپدید حاد تنفسی (SARS) و در ادامه شیوع آنفلوآنزای فوق حاد H5N1 پرندگان مطرح شد. در پی این بیماری‌ها اهداف راهبردی با نام “اصول منهتن” از انجمن گفت و گوی حیات وحش در سال 2004 مطرح شد. در این اصول به صورت شفاف ارتباط بین سلامت انسان و حیوان توضیح داده شد و تهدیدهایی که بیماری در ادامه می‌تواند، بر دردسترس بودن غذا و اقصاد اعمال کند، روشن شد. مطرح کردن این موضوع، گامی حیاتی برای شناخت روش‌هایی برای پاسخ به بیماری‌های نوپدید و بازپدید بود که بر همکاری و اشتراک بین حوزه‌های سلامت انسان، حیوانات و حفاظت از محیط زیست تاکید می‌کرد. در این مفهوم سلامت حیوانات و محیط زیست به عنوان بخش اساسی پیشگیری، مراقبت، کنترل و کاهش بروز بیماری‌ها مطرح است. بنابراین مفهوم سلامت واحد توسط مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری‌های آمریکا به این صورت تعریف می‌شود: ” همکاری بین بخش‌های مربوط در سطح محلی، منطقه‌ای، ملی و جهانی با هدف ایجاد و حفظ سلامت حیوانات، انسان، گیاهان و محیط زندگی مشترک بین آن‌ها”.

مسائل عمده‌ای که امروزه در مفهوم سلامت واحد بیشتر مدنظر است، شامل این موارد است: بیماری‌های نوپدید و بازپدید، بیماری‌های بومی مشترک بین انسان و دام، بیماری‌های نواحی گرمسیری، بیماری‌هایی که از طریق ناقل منتشر می‌شوند، مقاومت آنتی‌بیوتیکی، امنیت و سلامت غذایی، آلودگی محیط زیست، تغییرات اقلیمی و سایر مواردی که سلامت انسان، حیوانات و محیط زیست را تهدید می‌کند.

تفکر سلامت واحد در صنعت دامپروری به افراد شاغل در صنعت به خصوص دامپزشکان یادآوری می‌کند که سلامت و آسایش دام جزئی از سلامت و آسایش انسان، سایر حیوانات و محیط زیست است. این نگاه علاوه بر کمک به افزایش بازده و بهبود اقتصادی به پایایی و تاب‌آوری صنعت و امنیت غذایی کمک می‌کند. مثالی از این مفهوم، آلودگی محیط زیست است که امروزه بیشتر از گذشته در زندگی روزمره‌ی ما حس می‌شود. سوالی که این‌جا مطرح می‌شود این است که، ارتباط بین سلامت واحد با آلودگی محیط زیست و صنعت دامپروری چیست؟ به شکل بسیار ساده، سلامتی دام و پیشگیری از رخداد بیماری در گله، که با بهبود شرایط بهداشتی و آسایش دام میسر می‌شود، باعث افزایش طول عمر گاو شده و علاوه بر افزایش تولید شیر ناشی از باقی ماندن دام سالم در گله، میزان تولید گاز متان، که یکی از آلوده‌کننده‌های محیط زیست محسوب می‌شود، به ازای تولید هر لیتر شیر کاهش می‌یابد. گاز متان با ایجاد اثر گلخانه ای روی جو زمین باعث تغییرات اقلیمی در مناطق جغرافیایی مختلف (شرایطی که در کشور ما با کاهش بارش‌های جوی نمود پیدا کرده) خواهد شد. این تنها مثال کوچکی از ارتباط تنگاتنگ سلامت واحد با زندگی تمام جانداران روی کره‌ی زمین است.

تلاش ما در گروه دام آسا کمک به تسهیل راه سلامت واحد و در نهایت کمک به پایایی و تاب آوری صنعت دامداری در ایران و منطقه است. بیایید با کمک هم به سمت بهترین دستاوردهای ممکن برای سلامت مردم، حیوانات، گیاهان و محیط زیست حرکت کنیم و به قول سهراب سپهری:

“پشت دانایی اردو بزنیم.

دست در جذبه یک برگ بشوییم و سر خوان برویم.

صبح‌ها وقتی خورشید، در می‌آید متولد بشویم.

هیجان‌ها را پرواز دهیم.

روی ادراک فضا، رنگ، صدا، پنجره گل نم بزنیم.

آسمان را بنشانیم میان دو هجای هستی.

ریه را از ابدیت پر و خالی بکنیم.

بار دانش را از دوش پرستو به زمین بگذاریم.

نام را باز ستانیم از ابر،

از چنار، از پشه، از تابستان.

روی پای تر باران به بلندی محبت برویم.

در به روی بشر و نور و گیاه و حشره باز کنیم.

کار ما شاید این است.

که میان گل نیلوفر و قرن

پی آواز حقیقت بدویم”.

شاید همه‌ی ما لحظاتی در طول عمر خود به زندگی در جهانی که در آن همه‌ی موجودات در آسایش باشند، فکر کرده‌ایم، به قول سهراب سپهری به این اندیشیده‌ایم که

” من به آغاز زمین نزدیکم.

نبض گل‌ها را می‌گیرم.

آشنا هستم با، سرنوشت تر آب ، عادت سبز درخت.

زندگی تجربه شب پره در تاریکی است.

زندگی حس غریبی است که یک مرغ مهاجر دارد.

زندگی سوت قطاری است که در خواب پلی می‌پیچد.

زندگی دیدن یک باغچه از شیشه مسدود هواپیماست.

خبر رفتن موشک به فضا،

لمس تنهایی  ماه،

فکر بوییدن گل در کره‌ای دیگر.

زندگی شستن یک بشقاب است.

هر کجا هستم، باشم،

آسمان مال من است.

پنجره، فکر، هوا، عشق، زمین مال من است.”

شاید در پی همه‌ی این اندیشه‌ها بتوان از این سخن لئو تولستوی، نویسنده‌ی شهیر روسیه یاد کرد که ” یکی از اولین شروط خوشحالی انسان این است که ارتباط بین او و طبیعت، گسسته نشود”.

مفهوم سلامت واحد (one health) برای اولین بار در سال 2003-2004، پس از بروز بیماری نوپدید حاد تنفسی (SARS) و در ادامه شیوع آنفلوآنزای فوق حاد H5N1 پرندگان مطرح شد. در پی این بیماری‌ها اهداف راهبردی با نام “اصول منهتن” از انجمن گفت و گوی حیات وحش در سال 2004 مطرح شد. در این اصول به صورت شفاف ارتباط بین سلامت انسان و حیوان توضیح داده شد و تهدیدهایی که بیماری در ادامه می‌تواند، بر دردسترس بودن غذا و اقصاد اعمال کند، روشن شد. مطرح کردن این موضوع، گامی حیاتی برای شناخت روش‌هایی برای پاسخ به بیماری‌های نوپدید و بازپدید بود که بر همکاری و اشتراک بین حوزه‌های سلامت انسان، حیوانات و حفاظت از محیط زیست تاکید می‌کرد. در این مفهوم سلامت حیوانات و محیط زیست به عنوان بخش اساسی پیشگیری، مراقبت، کنترل و کاهش بروز بیماری‌ها مطرح است. بنابراین مفهوم سلامت واحد توسط مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری‌های آمریکا به این صورت تعریف می‌شود: ” همکاری بین بخش‌های مربوط در سطح محلی، منطقه‌ای، ملی و جهانی با هدف ایجاد و حفظ سلامت حیوانات، انسان، گیاهان و محیط زندگی مشترک بین آن‌ها”.

مسائل عمده‌ای که امروزه در مفهوم سلامت واحد بیشتر مدنظر است، شامل این موارد است: بیماری‌های نوپدید و بازپدید، بیماری‌های بومی مشترک بین انسان و دام، بیماری‌های نواحی گرمسیری، بیماری‌هایی که از طریق ناقل منتشر می‌شوند، مقاومت آنتی‌بیوتیکی، امنیت و سلامت غذایی، آلودگی محیط زیست، تغییرات اقلیمی و سایر مواردی که سلامت انسان، حیوانات و محیط زیست را تهدید می‌کند.

تفکر سلامت واحد در صنعت دامپروری به افراد شاغل در صنعت به خصوص دامپزشکان یادآوری می‌کند که سلامت و آسایش دام جزئی از سلامت و آسایش انسان، سایر حیوانات و محیط زیست است. این نگاه علاوه بر کمک به افزایش بازده و بهبود اقتصادی به پایایی و تاب‌آوری صنعت و امنیت غذایی کمک می‌کند. مثالی از این مفهوم، آلودگی محیط زیست است که امروزه بیشتر از گذشته در زندگی روزمره‌ی ما حس می‌شود. سوالی که این‌جا مطرح می‌شود این است که، ارتباط بین سلامت واحد با آلودگی محیط زیست و صنعت دامپروری چیست؟ به شکل بسیار ساده، سلامتی دام و پیشگیری از رخداد بیماری در گله، که با بهبود شرایط بهداشتی و آسایش دام میسر می‌شود، باعث افزایش طول عمر گاو شده و علاوه بر افزایش تولید شیر ناشی از باقی ماندن دام سالم در گله، میزان تولید گاز متان، که یکی از آلوده‌کننده‌های محیط زیست محسوب می‌شود، به ازای تولید هر لیتر شیر کاهش می‌یابد. گاز متان با ایجاد اثر گلخانه ای روی جو زمین باعث تغییرات اقلیمی در مناطق جغرافیایی مختلف (شرایطی که در کشور ما با کاهش بارش‌های جوی نمود پیدا کرده) خواهد شد. این تنها مثال کوچکی از ارتباط تنگاتنگ سلامت واحد با زندگی تمام جانداران روی کره‌ی زمین است.

تلاش ما در گروه دام آسا کمک به تسهیل راه سلامت واحد و در نهایت کمک به پایایی و تاب آوری صنعت دامداری در ایران و منطقه است. بیایید با کمک هم به سمت بهترین دستاوردهای ممکن برای سلامت مردم، حیوانات، گیاهان و محیط زیست حرکت کنیم و به قول سهراب سپهری:

“پشت دانایی اردو بزنیم.

دست در جذبه یک برگ بشوییم و سر خوان برویم.

صبح‌ها وقتی خورشید، در می‌آید متولد بشویم.

هیجان‌ها را پرواز دهیم.

روی ادراک فضا، رنگ، صدا، پنجره گل نم بزنیم.

آسمان را بنشانیم میان دو هجای هستی.

ریه را از ابدیت پر و خالی بکنیم.

بار دانش را از دوش پرستو به زمین بگذاریم.

نام را باز ستانیم از ابر،

از چنار، از پشه، از تابستان.

روی پای تر باران به بلندی محبت برویم.

در به روی بشر و نور و گیاه و حشره باز کنیم.

کار ما شاید این است.

که میان گل نیلوفر و قرن

پی آواز حقیقت بدویم”.

آسایش مهتران ایرانیان

شرکت آسایش مهتران ایرانیان حاصل چند سال کار مستمر در زمینه های دامپروری و بهداشتی است. این شرکت فعالیت خود را از سال 1393 تحت عنوان گاورس کاوان آغاز نمود که تا امروز نیز محصولات خود را با برند گاورس کاوان تولید می کند. شروع فعالیت شرکت با تکیه بر صنعت دامپروری و تامین نیازهای این صنعت بود به گونه ای که تولید حمام های سم، پیش بندهای شیردوشی، و بعدا محصولات بهداشتی با گستره بهره گیری بزرگ تر در غالب مصارف خانگی و عمومی در راس امور جاری شرکت قرار گرفت. از سال 1397 به شکل جدی تولید محتوا و نرم افزارهای کاربردی با برند دام آسا در دستور کار شرکت قرار گرفت

اعضای دام آسا

احمدرضا محمدنیا

احمدرضا محمدنیا

دانشیار جراحی دانشکده دامپزشکی، گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه فردوسی مشهد

مرضیه فائزی

مرضیه فائزی

دکتری عمومی دامپزشکی، دانشکده ی دامپزشکی، دانشگاه فردوسی مشهد، تیرماه 1396.
دانشجوی Ph.D اپیدمیولوژی دامپزشکی دانشگاه تهران، 1399

ریحانه سنگ تراش

ریحانه سنگ تراش

دکتری عمومی دامپزشکی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه فردوسی مشهد، اسفند ماه 1397.
فوق لیسانس مدیریت کسب و کار (MBA)، دانشگاه فردوسی مشهد 1400

آدرین کهنسال

آدرین کهنسال

دکتری عمومی دامپزشکی، دانشکده ی دامپزشکی، دانشگاه فردوسی مشهد، شهریور ماه 1402.

زمینه‌های کاری شرکت

 1. تحقیق و ترویج سلامت در گله های شیری
  در این زمینه نسبت به آنچه که امروز خطرات جدی سلامت در گله های شیری محسوب می گردد اقدام می گردد. تا کنون مقالات متعددی در زمینه های بهداشت شیر، جایگاه، لنگش، اورام پستان، آسایش، استرس گرمایی و غیره گردآوری شده و در پایگاه اینترنتی نمایه شده است
 2. تولید محصولاتی که می تواند منجر به افزایش بهداشت در محیط کار (دام و انسان) و همچنین بهداشت خانگی گردد
  در این زمینه نیز تولیدات متعددی صورت گرفته و برنامه ریزی برای انجام تولیدات بیشتر مد نظر است
 3. تولید نرم افزارهای کاربردی بویژه در صنعت گاو شیری
  با بکارگیری این نرم افزارها امکان بهره گیری هر چه بیشتر و بهتر از اطلاعات ایجاد شده در سطح گله فراهم میگردد. سم چین یار به عنوان نرم افزار ثبت اطلاعات مربوط به سم چینی، نرم افزار ثبت اطلاعات اورام پستان و تولید مثل از این دسته اطلاعات هستند که به شکل اپلیکیشن های اندرویدی مورد استفاده قرار می گیرند

زمینه‌های کاری شرکت

 1. تحقیق و ترویج سلامت در گله های شیری در این زمینه نسبت به آنچه که امروز خطرات جدی سلامت در گله های شیری محسوب می گردد اقدام می گردد. تا کنون مقالات متعددی در زمینه های بهداشت شیر، جایگاه، لنگش، اورام پستان، آسایش، استرس گرمایی و غیره گردآوری شده و در پایگاه اینترنتی نمایه شده است

 2. تولید محصولاتی که می تواند منجر به افزایش بهداشت در محیط کار (دام و انسان) و همچنین بهداشت خانگی گردد در این زمینه نیز تولیدات متعددی صورت گرفته و برنامه ریزی برای انجام تولیدات بیشتر مد نظر است

 3. تولید نرم افزارهای کاربردی بویژه در صنعت گاو شیری با بکارگیری این نرم افزارها امکان بهره گیری هر چه بیشتر و بهتر از اطلاعات ایجاد شده در سطح گله فراهم میگردد. سم چین یار به عنوان نرم افزار ثبت اطلاعات مربوط به سم چینی، نرم افزار ثبت اطلاعات اورام پستان و تولید مثل از این دسته اطلاعات هستند که به شکل اپلیکیشن های اندرویدی مورد استفاده قرار می گیرند


زمینه‌های کاری شرکت

 1. تحقیق و ترویج سلامت در گله های شیری در این زمینه نسبت به آنچه که امروز خطرات جدی سلامت در گله های شیری محسوب می گردد اقدام می گردد. تا کنون مقالات متعددی در زمینه های بهداشت شیر، جایگاه، لنگش، اورام پستان، آسایش، استرس گرمایی و غیره گردآوری شده و در پایگاه اینترنتی نمایه شده است

 2. تولید محصولاتی که می تواند منجر به افزایش بهداشت در محیط کار (دام و انسان) و همچنین بهداشت خانگی گردد در این زمینه نیز تولیدات متعددی صورت گرفته و برنامه ریزی برای انجام تولیدات بیشتر مد نظر است

 3. تولید نرم افزارهای کاربردی بویژه در صنعت گاو شیری با بکارگیری این نرم افزارها امکان بهره گیری هر چه بیشتر و بهتر از اطلاعات ایجاد شده در سطح گله فراهم میگردد. سم چین یار به عنوان نرم افزار ثبت اطلاعات مربوط به سم چینی، نرم افزار ثبت اطلاعات اورام پستان و تولید مثل از این دسته اطلاعات هستند که به شکل اپلیکیشن های اندرویدی مورد استفاده قرار می گیرند


رزومه ی کاری شرکت

آخور در گاوداری

سوابق پژوهشی شرکت

شرکت آسایش مهتران ایرانیان افتخار همکاری با انجمن جراحی دامپزشکی ایران را داشته و اعضای این شرکت مقالات مرتبط با لنگش و آسایش گاوشیری را در 2 دوره مجله ی التیام به چاپ رساندند

همکاری با سایر مجموعه ها

شرکت آسایش مهتران ایرانیان با تکیه بر دانش و تکنولوژی روز دنیا طراحی باکس های سم چینی برقی و گیربکسی شرکت داما آریا مبتکرین الوند را انجام داده است

همچنین در همکاری با انجمن جراحی دامپزشکی ایران در برگزاری دومین همایش ملی لنگش و آسایش گاو شیری و پانزدهمین همایش ملی جراحی، بیهوشی و تصویربرداری تشخیصی و ششمین همایش بین المللی جراحی دامپزشکی مشارکت داشته است.

گواهی سازمان صنعت و معدن

شرکت آسایش مهتران ایرانیان افتخار همکاری با انجمن جراحی دامپزشکی ایران را داشته و اعضای این شرکت مقالات مرتبط با لنگش و آسایش گاوشیری را در 2 دوره مجله ی التیام به چاپ رساندند

اپلیکیشن سم چین یار