کارگاه‌های آموزشی پیش رو

کارگاه سم چینی در گاوهای شیری_اصول و روش‌ها

زمان برگزاری: 20 و 21 اسفند 1401
محل برگزاری : جاغرق، مشهد

کارگاه آموزشی مبانی تشخیص لنگش در گله های شیری

دومین کارگاه از سری کارگاه های این گروه با عنوان مبانی تشخیص لنگش در گله های شیری از تاریخ دوشنبه ۲۹/۵/۱۳۹۷ تا چهارشنبه ۳۱/۵/۱۳۹۷ در مشهد (ییلاق جاغرق) برگزار شد. این کارگاه با همکاری انجمن جراحی دامپزشکی ایران و تدریس آقای دکتر احمدرضا محمدنیا (دانشیار دانشکده ی دامپزشکی دانشگاه فردوسی مشهد) با همکاری خانم ها دکتر فائزی و دکتر نظیف از گروه تحقیق و ترویج سلامت گله های شیری (دام آسا) با هدف آشنایی با روش های تشخیصی لنگش که مبتنی بر عوامل خطر آن است برگزار شد. در این کارگاه نحوه ی ارزیابی این عوارض در دامداری و هم چنین نحوه ی ارزیابی جراحات ثبت شده و ارزیابی درصد لنگش در دامداری آموزش داده شد.

زمان برگزاری: 16 شهریور 1397
محل برگزاری : مشهد

کارگاه آموزشی پیشگیری از لنگش در گاو شیری "مراقبت از سم"

کوتاه از سری کارگاه های گروه تحقیق و ترویج سلامت گله های شیری (دام آسا)
اولین کارگاه از سری کارگاه های این مجموعه با عنوان پیشگیری از لنگش در گاو شیری (مراقبت از سم) در تاریخ ۲۷ و ۲۸ مرداد ماه ۱۳۹۷ با تدریس آقای دکتر احمدرضا محمدنیا (دانشیار دانشکده ی دامپزشکی دانشگاه فردوسی مشهد) با همکاری آقای دکتر نجاتی از گروه تحقیق و ترویج سلامت گله های شیری (دام آسا) برگزار شد. این کارگاه دو روزه با هدف آشنایی شرکت کنندگان با سم چینی و نحوه ی اصلاح سم در دامداری های صنعتی در مشهد برگزار گردید.

زمان برگزاری: 11 شهریور 1397
محل برگزاری : مشهد

کارگاه های آموزشی برگزار شده

کارگاه آموزشی پیشگیری از لنگش در گاو شیری

زمان برگزاری: 11 شهریور 1397
محل برگزاری : مشهد

کارگاه آموزشی مبانی تشخیص لنگش در گله های شیری

زمان برگزاری: 16 شهریور 1397
محل برگزاری : مشهد

کارگاه آموزشی استرس گرمایی، رخداد تا کنترل

زمان برگزاری: 4 و 5 اسفند1397
محل برگزاری : مشهد