سم چینی

کوتاه از سری کارگاه‌های گروه تحقیق و ترویج سلامت گله‌های شیری (دام آسا) – قسمت اول

عناوین مقاله
1 دقیقه برای مطالعه

اولین کارگاه از سری کارگاه های این مجموعه با عنوان پیشگیری از لنگش در گاو شیری (مراقبت از سم) در تاریخ ۲۷ و ۲۸ مرداد ماه ۱۳۹۷ با تدریس آقای دکتر احمدرضا محمدنیا (دانشیار دانشکده ی دامپزشکی دانشگاه فردوسی مشهد) با همکاری آقای دکتر نجاتی از گروه تحقیق و ترویج سلامت گله های شیری (دام آسا) برگزار شد. این کارگاه دو روزه با هدف آشنایی شرکت کنندگان با سم چینی و نحوه ی اصلاح سم در دامداری های صنعتی در مشهد برگزار گردید.

بدون تردید مراقبت از سم از اجزای اصلی مراقبت از لنگش در گاوهای شیری است. در این کارگاه تلاش گردید تا شرکت کنندگان با اهمیت صنعت دامپروری و جایگاه آن بیشتر آشنا شده و جایگاه لنگش در بین عوارضی که منجر به ایجاد زیان اقتصادی در گله می شود را شناخته و اهمیت سم چینی در جلوگیری و بهبود احتمالی این رخداد را بررسی نمایند.


کارگاه در محیطی متفاوت در ییلاق جاغرق (کیلومتر ۲۰ مشهد) برگزار شد. فضای سرسبز ییلاق در کنار هوای دلپذیر و آرامشی که در کنار محیط برگزاری کارگاه بود امکان بهره گیری بیش از پیش را برای شرکت کنندگان فراهم می نمود.


پس از اطلاع رسانی در مورد اهمیت سم چینی و مراقبت از سم در گله های شیری، مبانی کالبد شناسی و بافت شناسی کاربردی سم مورد برررسی قرار گرفت ودرادامه نحوه ی وزن گیری و الگوهای رشد بافت شاخی بررسی شد. شرکت کنندگان با تغییر الگوهای وزن گیری در طی رشد سم و آسیب هایی که این تغییرات می تواند درگاو ایجاد نماید آشنا شدند. بررسی ابزارهای مورد استفاده در سم چینی اعم از ابزارهای سنگین مانند باکس های سم چینی و نحوه کارکرد آنها و همچنین ابزارهای سبک مانند وسایل خاص سم چینی، انواع چاقوها، فرزها، قیچی ها و ………. و همچنین امکان نگهداری آنها بررسی شد.


روز دوم کارگاه با معرفی روش های مختلف سم چینی و مقایسه ی آن ها و نحوه ی عملکرد این روش ها در بهبود سطوح وزن گیری در شرایط صنعتی ادامه یافت و درقسمت عملی که عمدتا برای کار روی نمونه های سم حاصل از کشتارگاه برنامه ریزی شده بود در نزدیک محل برگزاری کارگاه انجام شد، شرکت کنندگان بر روی نمونه های سم که برروی تخته ویژه آموزش سم چینی فیکس شده بودند سم چینی را تمرین کرده و با باکس سم چینی و لوازم سم چینی به طور عملی اشنا شدند.


ذکر چند نکته خالی از لطف نیست : حضور نسبتا پررنگ خانم ها در این کارگاه و دست به کار زدن ایشان در کارگاه عملی بسیار عالی بود. هوای بسیار دلپذیر و پذیرایی مستمر در حین برگزاری کارگاه محیطی آرام و بانشاط ایجاد می کرد. در گاوداری نظر به اینکه سم چینی به طور معمول انجام نشده بود به هیچ عنوان گاو وارد باکس سم چینی نشد!!!!.

کارگاه پیشگیری از لنگش در گاو شیری ( مراقبت از سم)

                             gb6MSZNE9ybulkUHs6amJufweez4vfPEQ7aWFqcJ77sIB6zEZdR14iZWPghy6EHLAVMBJzjCrrP+r4quthby130Sz4z6ZSPzYSL9aiVzdg8uXUvqyEzNtO7Gv8DacVGkWdlG+0AAAAASUVORK5CYII=T3X6Bwfvf0fXjNU4c2EXuhmj+D9fBSkAUsr7RAAAAAElFTkSuQmCC

                             Y9YjirsfZ6MAAAAASUVORK5CYII=