همکاری با مجموعه

همکاری با شرکت های و موسسات در طراحی و ساخت تجهیزات مدرن دامپروری همواره یکی از اهداف شرکت دام آسا بوده است. ما سعی کرده ایم تا با طبیق علم روز دنیا با شرایط محلی، پاسخگوی نیازهای صنعتگران و دامپروران باشیم

شرکت دام آسا با بهره وری از علم روز دنیا در طراحی باکس های سم چینی برقی و گیربکسی با شرکت داما همکاری داشته است.

باکس سم چینی

باکس سم چینی هیدرولیک

باکس سم چینی برقی

باکس سم چینی برقی

باکس سم چینی

باکس سم چینی هیدرولیک

باکس سم چینی

باکس سم چینی دستی گیربکسی

باکس سم چینی

باکس سم چینی قابل حمل