همکاری با مجموعه

همکاری با شرکت های و موسسات در طراحی و ساخت تجهیزات مدرن دامپروری همواره یکی از اهداف شرکت دام آسا بوده است. ما سعی کرده ایم تا با طبیق علم روز دنیا با شرایط محلی، پاسخگوی نیازهای صنعتگران و دامپروران باشیم

باکس سم چینی هیدرولیک

شرکت دام آسا با بهره وری از علم روز دنیا در طراحی باکس های سم چینی برقی و گیربکسی با شرکت داما همکاری داشته است

باکس سم چینی برقی

شرکت دام آسا با بهره وری از علم روز دنیا در طراحی باکس های سم چینی برقی و گیربکسی با شرکت داما همکاری داشته است

باکس سم چینی هیدرولیک

شرکت دام آسا با بهره وری از علم روز دنیا در طراحی باکس های سم چینی برقی و گیربکسی با شرکت داما همکاری داشته است

باکس سم چینی دستی گیربکسی

شرکت دام آسا با بهره وری از علم روز دنیا در طراحی باکس های سم چینی برقی و گیربکسی با شرکت داما همکاری داشته است

باکس سم چینی قابل حمل

شرکت دام آسا با بهره وری از علم روز دنیا در طراحی باکس های سم چینی برقی و گیربکسی با شرکت داما همکاری داشته است