حضور در نمایشگاه دام، طیور، خوراک دام وصنایع وابسته مشهد