بهاربند فری استال

مطالعه مروری: آینده‌ی سیستم‌های نگهداری گاوهای شیری، (بخش پایانی) ساختمان‌های چند منظوره

عناوین مقاله
1 دقیقه برای مطالعه

به نظر می رسد طرح های آینده باید ویژگی سیستم های نگهداری FW و CB را با هم ترکیب کنند. به عنوان مثال ، FW می تواند برای نگهداری گاوهای جوان، گاوهای خشک، گاوهایی که نیازهای ویژه دارند و گاوهای تازه زا که نیاز بیشتری به سطوح نرم و فضای بزرگ دارند استفاده شوند. مدیریت بستر در سیستم های FW برای نگهداری گاوهای جوان و گاوهای خشک راحت تر است، زیرا میزان رطوبت در بهاربندهای این حیوانات نسبت به گاوهای پرتولید بسیار کمتر است. در چنین سیستمی، گاوهای شیری با تولید بالا می توانند در استال هایی با طراحی مناسب و دارای بسترهای مناسب  مانند شن و ماسه عمیق و دارای کفپوش های با انتشار کم [۱]نگهداری شوند. از طرف دیگر، سیستم نگهداری FW  می تواند به عنوان یک منطقه دوستدار محیط زیست و مناسب برای رفاه  دام در مجاورت ساختمان اجرا شود. براساس اطلاعات سنسورها (گوش، گردن یا پا) یا دوربین ، گاوهای مشکل دار در بهاربندهایی که دارای استال هستند، با استفاده از گیت های انتخابی جدا شده و به بخش FW در دامداری برده می شوند تا فضای بیشتری در اختیار آن ها قرار گیرد.

برای افزایش راندمان سرمایه یک ساختمان، یکی از گزینه ها، استفاده از ساختمان دامداری برای فعالیت های دیگر در تابستان است. این ایده می تواند برای مناطقی مفید باشد که گاوها در فصل تابستان به چراگاه می روند. اگر ساختمان دامداری مناسب باشد، شیر دوشی در این زمان نیز در سالن شیردوشی انجام می گیرد. تصویر ۱ استفاده از ساختمان را برای باغبانی (در هلند) و تصویر ۲ استفاده از ساختمان برای خوک های پرواری (در اسلوونی) را نشان می دهد.

                 

تصویر ۱: استفاده از بستر کمپوست شده برای گیاهکاری در فصل چرا در هلند