رزومه ریحانه سنگ تراش

نام: ریحانه

نام خانوادگی: سنگ تراش

تاریخ تولد: ۱۳۷۳/۰۶/۰۸

ایمیل: sangtarashreyhane8@gmail.com

مدرک تحصیلی: دکتری عمومی دامپزشکی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه فردوسی مشهد، اسفند ماه  ۱۳۹۷.

فوق لیسانس مدیریت کسب و کار (MBA)، دانشگاه فردوسی مشهد ۱۴۰۰.

عضویت ها:

 • انجمن جراحی دامپزشکی ایران
 • سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران
 • مدیر داخلی خبرنامه انجمن جراحی دامپزشکی ایران (هدهد) از سال ۱۳۹۷
 • عضو موسس شرکت آسایش مهتران ایرانیان از سال ۱۳۹۹.

امور اجرایی:

 • مدیر عامل شرکت آسایش مهتران ایرانیان، ۱۳۹۹
 • مدیر داخلی خبرنامه انجمن جراحی دامپزشکی ایران (هدهد)، ۱۳۹۹
 • مدیر کمیته اجرایی دومین همایش منطقه‌ای لنگش و آسایش گاو شیری، 29-27 تیر 1401، تهران.
 • مدیر کمیته اجرایی پانزدهمین سمپوزیوم ملی جراحی، بیهوشی و تصویربرداری تشخیصی دامپزشکی و ششمین سمپوزیوم بین الملی جراحی دامپزشکی، 27-25 تیر 1401، تهران.

زبان:

 • انگلیسی
 • آشنا با زبان ترکی استانبولی

نرم افزارها:

 • Excel
 • Word
 • Power point
 • Photoshop
 • Indesign

دوره:

 • دوره بازاریابی دیجیتال در آکادمی منظم ۱۴۰۲

ارائه ها:

 1. ارائه سخنرانی با موضوع Evaluation Of Biofilm Production Ability In Bacteria Isolated From” “Endotracheal Tubes Used In Small Animal Surgery در ششمین همایش بین المللی جراحی، بیهوشی و تصویر برداری تشخیصی، ۲۵-۲۷ تیر ۱۴۰۱، تهران، ایران.
 2. ارائه سخنرانی در دومین همایش منطقه ای لنگش و آسایش گاو شیری با موضوع ” Evaluation of The Effect of High Locomotion Score on Culling Rate in Cows “، ۲۷-۲۹ تیر ۱۴۰۱، تهران، ایران.

مقالات ارائه شده در مجلات معتبر:

 1. Sangtarash, R. (2019). “Cow comfort, a basis for lameness control.” Eltiam 11(2): 78.
 2. Faezi M, Sangtarash R. Epidemiology of Lameness; economic importance, prevalence and incidence. Eltiam.6(2):14-34,2020.
 3. Sangtarash, R. and Faezi, M.”Hoof trimming as a part of lameness control in dairy farms.” Eltiam, 2021, 2(8): 1-13.
 4. Mohamaddoust, M., F. Kohansal, R. Sangtarash and A. Mohamadnia (2022). “Hoof blocks in dairy cows, fundamentals and techniques of application.” Eltiam 15(2): 112.

مقالات ارائه شده در همایش های ملی و بین المللی:

 1. Sangtarash, R., M. Askari and A. Mohamadnia (2022). Evaluation Of Biofilm Production Ability In Bacteria Isolated From Endotracheal Tubes Used In Small Animal Surgery 6th International Symposium of Veterinary Surgery, Tehran, Iran.
 2. Sangtarash, R., M. Faezi and A. Mohamadnia (2022). Evaluation of The Effect of High Locomotion Score on Culling Rate in Cows, 2nd Regional Conference on Cow Comfort & Lameness, Tehran, Iran.

کارگاه ها:

 1. کارگاه آموزشی اصول سم چینی در گاوهای شیری، همکاری در اجرای کارگاه، ۲۱ و ۲۲ اسفند ۱۴۰۱، مشهد.

ارتباط با صنعت :

 1. عضو تیم مراقبت از سم در گاوداری‌های صنعتی از ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۲.

 

رزومه ریحانه سنگ تراش

نام: ریحانه

نام خانوادگی: سنگ تراش

تاریخ تولد: ۱۳۷۳/۰۶/۰۸

ایمیل: sangtarashreyhane8@gmail.com

مدرک تحصیلی: دکتری عمومی دامپزشکی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه فردوسی مشهد، اسفند ماه  ۱۳۹۷.

فوق لیسانس مدیریت کسب و کار (MBA)، دانشگاه فردوسی مشهد ۱۴۰۰.

عضویت ها:

 • انجمن جراحی دامپزشکی ایران
 • سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران
 • مدیر داخلی خبرنامه انجمن جراحی دامپزشکی ایران (هدهد) از سال ۱۳۹۷
 • عضو موسس شرکت آسایش مهتران ایرانیان از سال ۱۳۹۹.

امور اجرایی:

 • مدیر عامل شرکت آسایش مهتران ایرانیان، ۱۳۹۹
 • مدیر داخلی خبرنامه انجمن جراحی دامپزشکی ایران (هدهد)، ۱۳۹۹
 • مدیر کمیته اجرایی دومین همایش منطقه‌ای لنگش و آسایش گاو شیری، 29-27 تیر 1401، تهران.
 • مدیر کمیته اجرایی پانزدهمین سمپوزیوم ملی جراحی، بیهوشی و تصویربرداری تشخیصی دامپزشکی و ششمین سمپوزیوم بین الملی جراحی دامپزشکی، 27-25 تیر 1401، تهران.

زبان:

 • انگلیسی
 • آشنا با زبان ترکی استانبولی

نرم افزارها:

 • Excel
 • Word
 • Power point
 • Photoshop
 • Indesign

دوره:

 • دوره بازاریابی دیجیتال در آکادمی منظم ۱۴۰۲

ارائه ها:

 1. ارائه سخنرانی با موضوع Evaluation Of Biofilm Production Ability In Bacteria Isolated From” “Endotracheal Tubes Used In Small Animal Surgery در ششمین همایش بین المللی جراحی، بیهوشی و تصویر برداری تشخیصی، ۲۵-۲۷ تیر ۱۴۰۱، تهران، ایران.
 2. ارائه سخنرانی در دومین همایش منطقه ای لنگش و آسایش گاو شیری با موضوع ” Evaluation of The Effect of High Locomotion Score on Culling Rate in Cows “، ۲۷-۲۹ تیر ۱۴۰۱، تهران، ایران.

مقالات ارائه شده در مجلات معتبر:

 1. Sangtarash, R. (2019). “Cow comfort, a basis for lameness control.” Eltiam 11(2): 78.
 2. Faezi M, Sangtarash R. Epidemiology of Lameness; economic importance, prevalence and incidence. Eltiam.6(2):14-34,2020.
 3. Sangtarash, R. and Faezi, M.”Hoof trimming as a part of lameness control in dairy farms.” Eltiam, 2021, 2(8): 1-13.
 4. Mohamaddoust, M., F. Kohansal, R. Sangtarash and A. Mohamadnia (2022). “Hoof blocks in dairy cows, fundamentals and techniques of application.” Eltiam 15(2): 112.

مقالات ارائه شده در همایش های ملی و بین المللی:

 1. Sangtarash, R., M. Askari and A. Mohamadnia (2022). Evaluation Of Biofilm Production Ability In Bacteria Isolated From Endotracheal Tubes Used In Small Animal Surgery 6th International Symposium of Veterinary Surgery, Tehran, Iran.
 2. Sangtarash, R., M. Faezi and A. Mohamadnia (2022). Evaluation of The Effect of High Locomotion Score on Culling Rate in Cows, 2nd Regional Conference on Cow Comfort & Lameness, Tehran, Iran.

کارگاه ها:

 1. کارگاه آموزشی اصول سم چینی در گاوهای شیری، همکاری در اجرای کارگاه، ۲۱ و ۲۲ اسفند ۱۴۰۱، مشهد.

ارتباط با صنعت :

 1. عضو تیم مراقبت از سم در گاوداری‌های صنعتی از ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۲.