تعدادی گاو در آبخوری

” فقدان آسایش گاو” عامل لنگش یا معلول آن؟

عناوین مقاله
6 دقیقه برای مطالعه

ایجاد محیطی که در آن گاو های شیری راحتی و آسایش داشته باشند هم از لحاظ رفاه دام و هم از منظر اقتصادی بسیار مهم است.(۱۳) یک گاو سالم و در آسایش، بودجه زمانی مشخصی در ۲۴ ساعت شبانه روز دارد که شامل : ۱۱-۱۲ ساعت استراحت (دراز کشیدن یا خوابیدن)[۱]، حدود ۵.۵ ساعت ایستادن در استال و راهرو ها، نیم ساعت نوشیدن آب، ۴.۵ ساعت خوردن خوراک و ۲.۵ ساعت شیردوشی می شود . (۴)

می توان از الگوی استراحت گاو[۲] به عنوان یک معیار حساس برای اندازه گیری میزان راحتی او استفاده کرد(۷). طراحی جایگاه ها و نوع بستر ارتباط مستقیمی با میزان استراحت گاو دارند. اگر این دو نامناسب باشند سبب افزایش زمان ایستادن گاو و عدم ورود به استال ها می شود (۹, ۱۶)، که خود نشانه ای از عدم تمایل گاو برای استراحت در بستر است (۱۲). گاوها امروزه زمان بیشتری را صرف راه رفتن روی سطوح بتنی کرده که این امر می تواند خطر رخداد جراحات انگشتی و لنگش را در آنان افزایش دهد.(۱, ۳, ۸). میزان آسیب به مفصل خرگوشی نیز می تواند بازتاب مناسبی از میزان راحتی محل استراحت گاو باشد (۱۰).

شرایط آب و هوایی نا مناسب مثل استرس گرمایی ممکن است بر آسایش گاو تاثیر بگذارد، کوک در سال ۲۰۰۷ نشان داد که در بازه THI بین ۵۶.۲ تا ۷۳.۸، تا ۳ ساعت از زمان استراحت گاو کم شده و این میزان به ۸ ساعت در طی شبانه روز میرسد.(3)

علاوه بر میزان استراحت گاو، نوع و میزان مصرف خوراک هم میتواند بر رخداد لنگش تاثیر گذارد، مطالعات ارتباط مستقیمی را بین کاهش وضعیت بدنی گاو[۳]  و کوچک شدن بالشتک انگشتی و درنتیجه ایجاد زخم کف سم نشان داده اند (۲, ۱۱). این افت اسکور بدنی ممکن است به دلیل بالانس منفی انرژی در ابتدای شیرواری، کیفیت نامناسب خوراک و یا حتی سیکل معیوب رخداد لنگش، کاهش اشتها و در نهایت بدتر شدن وضعیت حرکتی حیوان باشد.

از طرفی لنگش از مهمترین اختلالات گله های شیری است که بر آسایش گاو تاثیر گذاشته و میزان تولید و کارایی تولید مثلی حیوان را کاهش می دهد(۱۴). زمان استراحت گاو می تواند ارتباط مستقیم با لنگش داشته باشد (۶)، چرا که این حیوانات تمایل بیشتری به دراز کشیدن دارند و زمان کمتری را به ایستادن، راه رفتن و بروز رفتارهای فحلی اختصاص می دهند (۱۵).

با وجود اطلاعات زیاد در ارتباط طراحی امکانات و ارتباط آن ها با آسایش گاو و رخداد لنگش، کاربرد عملی این اطلاعات در گاوداری نیازمند تحقیقات بیشتر است، به طور مثال برای مطالعه الگوی استراحت گاو، هر گاو را باید در مدت زمانی طولانی مشاهده نمود (۷) همین طور ارزیابی لنگش در گاوداری های صنعتی کاری بس دشوار است چرا که میزان لنگشی که مدیران دام پروری گزارش می کنند تنها یک سوم از شیوع واقعی لنگش در گله شناخته شده است(۸).

[۱] Lay down

[۲] Laying behaviour

[۳] Body condition Score

منابع:

۱.           Bell E, Weary DM, editors. The effects of farm environment and management on laminitis. 35th Annual Pacific Northwest Animal Nutrition Conference Spokane, Washington; 2000.

 ۲.          Bicalho RC, Machado VS, Caixeta LS. Lameness in dairy cattle: A debilitating disease or a disease of debilitated cattle? A cross-sectional study of lameness prevalence and thickness of the digital cushion. Journal of Dairy Science. 2009;92(7):3175-84.

۳.           Cook N, Mentink R, Bennett T, Burgi K. The effect of heat stress and lameness on time budgets of lactating dairy cows. Journal of Dairy Science. 2007;۹۰(۴):۱۶۷۴-۸۲.

۴.           Cook NB, editor Time budgets for dairy cows: how does cow comfort influence health, reproduction and productivity. Proceedings of the Penn State Dairy Cattle Nutrition Workshop; 2008.

 ۵.          Espejo LA, Endres MI, Salfer JA. Prevalence of Lameness in High-Producing Holstein Cows Housed in Freestall Barns in Minnesota. Journal of Dairy Science. 2006;89(8):3052-8.

۶.           Ito K, Von Keyserlingk M, LeBlanc S, Weary D. Lying behavior as an indicator of lameness in dairy cows. Journal of dairy science. 2010;93(8):3553-60.

۷.           Ito K, Weary D, Von Keyserlingk M. Lying behavior: Assessing within-and between-herd variation in free-stall-housed dairy cows. Journal of dairy science. 200۹;۹۲(۹):۴۴۱۲-۲۰.

۸.           Leonard F, O’Connell J, O’Farrell K. Effect of overcrowding on claw health in first-calved Friesian heifers. British Veterinary Journal. 1996;152(4):459-72.

۹.           Müller C, Ladewig J, Thielscher HH, Smidt D. Behavior and heart rate of heifers housed in tether stanchions without straw. Physiology & behavior. 1989;46(4):751-4.

۱۰.         Rutherford K, Langford F, Jack M, Sherwood L, Lawrence A, Haskell M. Hock injury prevalence and associated risk factors on organic and nonorganic dairy farms in the United Kingdom. Journal of Dairy Science. 2008;91(6):2265-74.۱۱.         Tisdall D, Brown W, Groenvelt M, Bell N, Barrett D, Main D, editors. The relationship between body condition score and mobility score in dairy cows on four commercial UK farms. Proceedings of the 17th International Symposium and 9th International Conference on Lameness in Ruminants, Bristol, UK, 11-14 August 2013; 2013.

۱۲.         Tucker C, Weary D. Bedding on geotextile mattresses: How much is needed to improve cow comfort? Journal of dairy science. 2004;87(9):2889-95.

۱۳.         Van Gastelen S, Westerlaan B, Houwers D, van Eerdenburg F. A study on cow comfort and risk for lameness and mastitis in relation to different types of bedding materials. Journal of dairy science. 2011;94(10):4878-88.

۱۴.         Von Keyserlingk M, Rushen J, de Passillé AM, Weary DM. Invited review: The welfare of dairy cattle—Key concepts and the role of science. Journal of dairy science. 2009;92(9):4101-11.

۱۵.         Walker S, Smith R, Routly J, Jones D, Morris M, Dobson H. Lameness, activity time-budgets, and estrus expression in dairy cattle. Journal of dairy science. ۲۰۰۸;۹۱(۱۲):۴۵۵۲-۹.

۱۶.         Wechsler B, Schaub J, Friedli K, Hauser R. Behaviour and leg injuries in dairy cows kept in cubicle systems with straw bedding or soft lying mats. Applied animal behaviour science. 2000;69(3):189-97.

0 0 رای ها
امتیاز به این نوشته
به اشتراک گذاری بر روی twitter
به اشتراک گذاری بر روی linkedin
به اشتراک گذاری بر روی telegram
به اشتراک گذاری بر روی whatsapp
به اشتراک گذاری بر روی email
عناوین مقاله
0 0 رای ها
امتیاز به این نوشته
اشتراک در
اطلاع از
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
View all comments