استفاده از تکنیک‌های مدرن در محصولات دامی؛ به منظور رفاه انسان و حیوانات، بخش پایانی استفاده از تکنولوژی های روز در تغذیه ی حیوانات، غذا دهی آنها و کنترل محیط زندگی دام

دریافت فایل PDF تغذیه حیوانات یکی از بخش های اصلی دامداری به شمار می آید و تمامی رویکرد ها به منظور افزایش تولیدات و موفقیت در این زمینه با یکدیگر همکاری می کنند. ازشیر گرفتن اتوماتیک بر مبنای میزان مواد جامد مصرفی متناسب با وزن گوساله یک فرآیند اتوماتیک است که منجر به افزایش مصرف [...]
آسایش, مدیریت گله

استفاده از تکنیک‌های مدرن در محصولات دامی؛ به منظور رفاه انسان و حیوانات، بخش چهارم استفاده از تکنولوژی های جدید در شیردوشی اتوماتیک حیوانات و شناسایی حیوانات

دریافت فایل PDF در زمینه ی تولید لبنیات توسط حیوانات، شیر به عنوان یک محصول مهم به منظور ارزیابی میزان موفقیت یک دامپروری در نظر گرفته می شود. بسیار مهم است که حداکثر میزان شیر با روش های بهداشتی برای حیوان و مصرف کننده به دست آید. تکنولوژی های نسل جدید به منظور بهبود  تولید [...]
آسایش, مدیریت گله

استفاده از تکنیک‌های مدرن در محصولات دامی؛ به منظور رفاه انسان و حیوانات، بخش سوم استفاده ازتکنولوژی های روز برای مدیریت حیوانات مزرعه (آب، کود و دستگاه های اتوماتیک)

دریافت فایل PDF به منظور دستیابی به اهداف اقتصادی، مدیریت صحیح دامداری ضروری می باشد که این مهم با کنترل کردن هر فاکتور که در شاخص تولید دامداری نقش دارد محاسبه می شود. مدیریت آب و مدفوع بسیار مهم است، چرا که آب به صورت مستقیم با سلامت دام ارتباط دارد در حالی که کود [...]
آسایش, مدیریت گله

استفاده از تکنیک‌های مدرن در محصولات دامی؛ به منظور رفاه انسان و حیوانات، بخش دوم کاربرد تکنولوژی های روز در مشاهده و ارزیابی وضعیت سلامت دامی

دریافت فایل PDF امروزه با توجه به سازگاری بخش دامی با تکنولوژی های نوین رابطه معکوس بین تعداد دام های هر گله و تعداد گله ها وجود دارد در حالی که رابطه مستقیمی بین این تعداد و معضلات تولید گزارش شده است. تمامی این معضلات در بخش سلامت دام ازطریق استفاده از تکنولوژی های عصر [...]
آسایش, مدیریت گله

مطالعه مروری: آینده ی سیستم های نگهداری گاوهای شیری، (بخش پایانی) ساختمان های چند منظوره

دریافت فایل PDF به نظر می رسد طرح های آینده باید ویژگی سیستم های پرورش FW و CB را با هم ترکیب کنند. به عنوان مثال ، FW می تواند برای نگهداری گاوهای جوان، گاوهای خشک، گاوهایی که نیازهای ویژه دارند و گاوهای تازه زا که نیاز بیشتری به سطوح نرم و فضای بزرگ دارند [...]
آسایش, دسته‌بندی نشده, مدیریت گله

مطالعه مروری: آینده ی سیستم های نگهداری گاوهای شیری، جداسازی ادرار و مدفوع در سیستم های CB (بخش ششم)

ىریافت فایل PDF جداسازی ادرار و مدفوع در سیستم های نگهداری CB انتظار می رود کفپوش هایی که برای سیستم های نگهداری CB در آینده تولید می شوند توانایی جداسازی ادرار و مدفوع را داشته باشند و به دام اجازه ی راه رفتن راحت بدهند. این توانایی از این جهت مهم است که جمع آوری [...]
آسایش, مدیریت گله

مطالعه مروری: آینده ی سیستم های نگهداری گاوهای شیری، مقایسه ی سیستم های FW و CB (بخش پنجم)

دریافت فایل PDF در مطالعه ای، دامداری های صنعتی در هلند از منظر آسایش و رفاه دام، موارد زیست محیطی و کیفیت کود مورد بررسی قرار گرفتند. هم چنین اقتصاد این دامداری ها بر اساس شواهد موجود و مدلسازی، مورد ارزیابی قرار گرفت و میزان آزاد سازی آمونیاک در سیستم های نگهداری مختلف در ۳ [...]
آسایش, مدیریت گله

مطالعه مروری: آینده ی سیستم های نگهداری گاوهای شیری : کفپوش های صنعتی در بهاربند های FW (بخش چهارم)

دریافت فایل PDF یکی از روش های جدیدی که برای کف بهاربندهای FW معرفی شده است، کفپوش های نفوذپذیر صنعتی است که از لایه های مختلفی تشکیل شده اند. لایه ی سطحی به گونه ای طراحی شده است که اجازه می دهد، ادرار وارد آن شده ولی مواد جامد مدفوع بر روی سطح آن باقی [...]
آسایش, مدیریت گله

اصطبل های با امکان راه رفتن آزاد گاو و بستر سازی در آن ها (بخش سوم)

دریافت فایل PDF مقالات متعددی در مورد نکات مثبت و منفی FW نگاشته شده است . اندرس[۱] و باربرگ[۲] در سال ۲۰۰۷ نشان دادند که جایگاه هایی که از سیستم کمپوست برای بستر استفاده می کنند و از نوع جایگاه هایی هستند که گاو در آن ها آزدانه حرکت می کند (free walk) می توانند [...]
آسایش, دسته‌بندی نشده

مطالعه مروری: آینده سیستم های نگهداری گاوهای شیری بخش دوم، چشم اندازهای بیشتر، اهداف و شرایط (بخش دوم)

دریافت فایل PDF نیازهای جدید اجتماعی منجر به شکل گیری زمینه هایی برای دامداران علاقه مند به حیوانات شد تا بتوانند اقدامات قانونی و رسمی برای  پیشرفت کار خود انجام دهند. برای مثال در هلند شرکت های لبنی برنامه ؛زنجیره پایدار تولید شیر؛ را بنیاد گذاشتند. هدف کلی این برنامه متوجه  کسانی که نیاز به [...]
آسایش, مدیریت گله