سه تصویر ساخته شده توسط هوش مصنوعی با محوریت گاو

ارتباط بین فراوانی چرخاندن زبان و فعالیت عمومی دام

عناوین مقاله
1 دقیقه برای مطالعه

بیماری چه تاثیری روی رفتار چرخاندن زبان دارد؟

شرایط بیماری گاو می‌تواند سطح فعالیت و الگوهای رفتاری آن، یا هر دو را تحت تاثیر قرار دهد. مدت زمان و شدت حرکات و رفتار گاو شیری، که معمولا الگوی واحدی را دنبال می کند، می‌تواند به دامدار برای پیش‌بینی زمان زایمان، فحلی، لنگش و بیماری‌ها، کمک کند. پژوهشگران زیادی با هدف پایش دقیق‌تر سلامت دام، به مطالعه‌ی عوامل تاثیرگذار بر رفتار دام پرداخته‌اند.

اهمیت طول زمان استراحت و تاثیر آن بر رفتار چرخاندن زبان

مدت زمان خوابیدن و زمان نشخوار به عنوان دو نشانگر مهم برای عملکرد تولیدی دام و آسایش آن مطرح است. در صورتی که مدت زمان خوابیدن دام با مشکل رو به رو شود، سلامت فیزیکی دام می‌تواند تحت تاثیر قرار گیرد. برای مثال کاهش مدت زمان خوابیدن می‌تواند به عنوان فاکتور خطر لنگش در چراگاه باشد.

هم چنین این کاهش می‌تواند عملکرد محور هیپوفیز-آدرنال را تحت تاثیر قرار داده و باعث افزایش استرس مزمن در دام شود. بر اساس مطالعات قبلی گاوهایی که رفتار چرخاندن زبان را با دفعات زیاد انجام می دهند، مدت زمان خوابیدن و نوشیدن طولانی‌تری دارند. به علاوه این دام‌ها با شرایط استرس‌زا بهتر خود را وفق می‌دهند. این نتایج با نتایج گروه HT در این مطالعه هم‌خوان بود. البته باید در نظر داشت که همبستگی خطی قوی بین فراوانی چرخاندن زبان و مدت زمان خوابیدن در این مطالعه مشاهده نشد. با مشاهده‌ی تفاوت بین 4 گروه در مدت زمان خوابیدن و سطح هورمون‌های استرس، به این نتیجه رسیدیم که احتمالا چندین عامل بر مدت زمان خوابیدن اثرگذار هستند و ارتباطات علیتی دیگری بین متغیرها وجود دارد که باید مطالعه شود.

ارتباط زمان نشخوار با رفتار چرخاندن زبان

زمان خوراک خوردنی که توسط گردنبندها ثبت شده بود، شامل فرآیندهای خوردن خوراک و نشخوار بوده که هر دوی این فعالیت‌ها با فعالیت زبان گاو رابطه داشته‌اند. در این مطالعه متوجه شدیم که فراوانی رفتار چرخاندن زبان اثر منفی متوسطی با مدت زمان نشخوار و غذا خوردن دارد. ما گمانه می‌زنیم که رخداد چرخاندن زبان می‌تواند با رفتار خوراک خوردن در ارتباط باشد و همانطور که مدت زمان خوراک خوردن کاهش می یابد، فراوانی چرخاندن زبان هم افزایش می‌یابد. زمانی که نشخوارکنندگان با جیره‌ای که نسبت بالایی از کنستانتره دارد، تغذیه می‌شوند، مدت زمان کمی را برای نشخوار صرف می‌کنند. برنگر[1] و همکاران بیان کردند که رفتارهای تکرارشونده مربوط به دهان احتمالا به علت پاسخ به فعالیت ناکافی زبان، به دلیل کاهش مدت زمان دریافت غذا یا نشخوار به وجود می‌آید. این کار از طریق یک فعالیت مکشی یا رفتاری جبران می‌شود. نتایج حاصل از رفتار چرخاندن زبان، در این مطالعه با این نتایج هم‌خوان بود. یکی از رفتارهایی که به عنوان نیاز طبیعی در رفتار گاو مشاهده می‌شود، بازی کردن با غذا از طریق زبان است. بنابراین رفتارهای تکرار شونده‌ای مانند چرخاندن زبان به عنوان رفتارهای تغییریافته‌ای مطرح می‌شود که در پاسخ به کاهش فعالیت دهانی در گاو ایجاد می‌شود. به علاوه باید درنظر داشت از آنجایی که رفتار چرخاندن زبان می‌تواند با رفتار طبیعی چریدن گاو تفسیر شود، این مطالعات نیازمند تحقیقات بیشتر است.

نتیجه نهایی

این احتمال وجود دارد که فراوانی رفتار چرخاندن زبان در گاوهای شیری با سطح استرس آن‌ها همبستگی داشته باشد. احتمال رخداد این رفتار در زمانی که گاو به صورت طبیعی با دهان خود به دنبال علوفه نمی‌گردد بیشتر است. میزان یا درجه‌ی این رفتار می‌تواند با اجزای خوراک و تخمیر شکمبه رابطه داشته باشد.

مطالعه قسمت قبلی

منبع: Evaluation of Holstein cows with different tongue-rolling frequencies: stress immunity, rumen environment and general behavioural activity | Journal of Animal Science and Biotechnology | Full Text (biomedcentral.com)


[1] Branger

0 0 رای ها
امتیاز به این نوشته
به اشتراک گذاری بر روی twitter
به اشتراک گذاری بر روی linkedin
به اشتراک گذاری بر روی telegram
به اشتراک گذاری بر روی whatsapp
به اشتراک گذاری بر روی email
عناوین مقاله
0 0 رای ها
امتیاز به این نوشته
اشتراک در
اطلاع از
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
View all comments