سه تصویر ساخته شده توسط هوش مصنوعی با محوریت حمام سم گوسفندی

حمام سم پروبیوتیک چه تاثیری بر درماتیت بین انگشتی گوسفند دارد؟

عناوین مقاله
1 دقیقه برای مطالعه

تاثیر حمام‌ سم پروبیوتیک بر درماتیت بین انگشتی گوسفند

درماتیت بین انگشتی گوسفند (Ovine interdigital dermatitis) عفونت پوستی خفیفی است که حیوان را مستعد ابتلا به عفونت‌های جدی‌تر مثل فلگمون و آبسه می‌کند. این مطالعه برای بررسی تاثیر حمام‌ سم پروبیوتیک به منظور کنترل درماتیت بین انگشتی گوسفندان انجام شد.

روش کار

نمونه گیری با استفاده از سوآپ از ۱۹ گوسفند که در معاینه درمانگاهی دارای علائم در ناحیه بین انگشتی بودند قبل و پس از عبور از حمام سم انجام شد. به هر گوسفند یک بار در روز به مدت ۵ روز حمام سم داده شد و هر بار عبور از حمام ۵ دقیقه طول کشید.

مواد تشکیل دهنده حمام سم پروبیوتیک

محلول استفاده شده در حمام شامل ۱۰۶ واحد تشکیل کلنی (CFU) از پروبیوتیک در هر میلی‌لیتر بود. پروبیوتیک‌های استفاده شده در حمام شامل باکتری‌های لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس (Lactobacillus acidophilus)، لاکتیکازی باسیلوس رامنوسوس (Lacticaseibacillus rhamnosus)، لاکتیکازی باسیلوس کازئی (Lacticaseibacillus casei) و بیفیدوباکتریوم بیفیدوم (Bifidobacterium bifidum)  بود.

نتایج

از نمونه‌ها باکتری استافیلوکوکوس اورئوس (Staphylococcus aureus) جدا شد و باکتری‌های فوزوباکتریوم نکروفوروم (Fusobacterium necrophorum) و دیکلوباکتر نودوسوس (Dichelobacter nodosus) جدا نشد. بیشترین باکتری جدا شده از نمونه‌ها استافیلوکوکوس اورئوس بود که پس از استفاده از حمام به شکل معنی داری از ۴۲/۶۸ درصد به ۲۶/۵ درصد کاهش یافت. بار میکروبی پس از استفاده از حمام کاهش یافت(P<0.05).

بار میکروبی قبل و پس از استفاده از حمام سم پروبیوتیک

مقادیر کل بار میکروبی قبل از استفاده از حمام سم در باکتری‌های مزوفیلیک هوازی (۶۴۴/۰±  ۶۹۳/۴)، کلی فرم‌ها (۶۲۵/۰±۹۶۹/۳) و انتروباکترها (۶۴۴/۰±۶۱۲/۳)  براساس لگاریتم واحد تشکیل کلنی بر میلی‌لیتر (log CFU/mL) و پس از استفاده از حمام سم پروبیوتیک مقادیرآن به ترتیب ۷۳۹/۰±۲۶۹/۲، ۷۸۳/۰±۸۲۳/۱ و ۷۴۲/۰±۵۳۸/۱بود.

نتیجه گیری

نتایج این مطالعه نشان داد که حمام سم پروبیوتیکی به طور موثر منجر به کاهش بار میکروبی سم گوسفندان می‌شود و به شکل معنی‌داری اثر پیشگیرانه دارد. همچنین این مطالعه بر اهمیت راهبردهای غیر آنتی بیوتیکی در مدیریت بیماری‌های سم تاکید می‌کند. این امر توانایی استفاده از پروبیوتیک‌ها به عنوان یک رویکرد جایگزین، به ویژه در زمینه رشد مقاومت آنتی بیوتیکی و نیاز به اقدامات پایدار برای سلامت حیوانات را  برجسته می‌کند.

کلمات کلیدی: حمام سم، بیماری‌های سم، درماتیت بین انگشتی گوسفند، پروبیوتیک‌ها

منبع:

THE IMPACT OF PROBIOTIC-BASED FOOT BATHS ON OVINE… – Google Scholar

0 0 رای ها
امتیاز به این نوشته
به اشتراک گذاری بر روی twitter
به اشتراک گذاری بر روی linkedin
به اشتراک گذاری بر روی telegram
به اشتراک گذاری بر روی whatsapp
به اشتراک گذاری بر روی email
عناوین مقاله
0 0 رای ها
امتیاز به این نوشته
اشتراک در
اطلاع از
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
View all comments