شیردوشی

اطلاعات هواشناسی و توانایی پیش بینی کوتاه مدت تولید شیر گاو

عناوین مقاله
1 دقیقه برای مطالعه

آیا اطلاعات هواشناسی قابلیت پیش بینی کوتاه مدت تولید شیر گاوها را بهبود می‌دهد؟

مقدمه

در بسیاری از گاوداری‌ها تولید روزانه گاوها که نشانگر خوبی از سلامت آنهاست، ثبت می‌شود. تغییرات شدید آب و هوایی روی تولید شیر با ایجاد استرس‌های گرمایی و سرمایی اثر می‌گذارد و اطلاعات کمی در مورد تغییرات مختصر شرایط آب و هوایی وجود دارد. بنابر این هدف از مطالعه حاضر ارزیابی اثر پیش گویی تغییرات شیر با در نظر گرفتن اطلاعات هواشناسی است.

روش کار

اطلاعات هشت ساله آب و هوایی و تولید شیر در شرق سویس حاصل از 33938 گاو از 145 گله گاو براون سویس[1] و 64 گله گاو فلک‌وی سویسی[2] گرد‌آوری گردید. سن گاوها بین 13.5-1.9 سال در زمان زایش بود. ست اطلاعات به هفت دوره با توجه به روزهای شیردهی تقسیم گردید و به دنبال آن به زیررده‌های نژادی و شکم زایشی تقسیم شد. در این مطالعه ازفرآیند رگرسیون گاسیان[3] برای پیش‌بینی تولید هر سرگاو بهره گرفته شد. مدل‌های مختلف در‌برگیرنده روز شیردهی، افت تولید شیر و متغیرهای هواشناسی که به بهترین شکل این افت تولید شیر را توجیه نمایند، بکارگرفته شدند.

نتایج

در روز شیردهی 90-5 توانستیم تولید شیرروز بعد را با استفاده ازآخرین شیردهی گاو با خطای 2.1 کیلو [4](RMSE)  پیش بینی کنیم. بدون اطلاعات مربوط به تولید قبلی شیر، درستی پیش‌بینی تولید شیر کمتر بود و خطای 8 کیلو را به همراه داشت. مدل‌هایی که اطلاعاتی از تولید شیر قبلی به همراه دارند بازده بعدی بیشتری دارند. در داده‌های یکنواخت‌تری که با نژاد و شکم یا هر دو فیلتر شده بود، پیش‌بینی بهتر بود و خطای نسبی 4.3 درصد در شکم اول گاوهای فلک‌وی ثبت گردید. وارد کردن اطلاعات هواشناسی، مانند دما، بارندگی، سرعت باد، شاخص رطوبت دما، میزان خنک کردن و فشار بارومتریک پیش‌بینی را در زمان‌های ارزیابی بهتر نمی‌کند. این یافته نشان می‌دهد که درنظر گرفتن ویژگی‌های هواشناسی درمدل‌های پیش‌بینی تولید شیر در آب و هوای معتدل کارآمد نبوده چرا که در این زمان افت تولید شیر کافی نیست. چنین فرض شد که این اطلاعات هواشناسی، در بین سایر تاثیرات، به شکل غیر مستقیم در افت شیر اثر می‌گذارد.

کلمات کلیدی: تولید شیر، پیش بینی کوتاه مدت تولید شیر، فرآیند رگرسیون گاسیان

منبع:

Gasser L, Cruz FP, Cockburn M. Can meteorological data improve the short-term prediction of individual milk yield in dairy cows? Journal of Dairy Science. 2023;106(8):5501-16.


[1] Brown Swiss

[2] Swiss Fleckvieh

[3] Gaussian

[4] root mean squared error

5 1 رای
امتیاز به این نوشته
به اشتراک گذاری بر روی twitter
به اشتراک گذاری بر روی linkedin
به اشتراک گذاری بر روی telegram
به اشتراک گذاری بر روی whatsapp
به اشتراک گذاری بر روی email
عناوین مقاله
5 1 رای
امتیاز به این نوشته
اشتراک در
اطلاع از
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
View all comments