مه پاش در گاوداری

با انواع سیستم های تهویه ای مورد استفاده در صنعت گاو شیری آشنا شویم (قسمت ۲)

عناوین مقاله
1 دقیقه برای مطالعه

تامین سرعت جریان هوای مناسب در ریز محیط‌های استال

ریزمحیط های اصلی در بهاربند که نیاز به تهویه دارند در کل بهاربند، راه رو گردن گیر و استال ها قرار دارند. اولویت اصلی در شرایط استرس گرمایی تامین هوا با سرعت بالا بر روی ریزمحیط های  استال ها می باشد زیرا افزایش سرعت هوا بر روی بدن گاو و  یکنواخت کردن هوای موجود در استال  منجر به کاهش گرمای اطراف گاو می‌ شود. در حین استرس گرمایی در هر ساعت دمای بدن گاو ها که در استال ها قرار دارند حدود ۰.۶ درجه سانتی گراد  افزایش یافته و نیاز به خنک شدن دارد.در این شرایط زمان استراحت گاو کمتر شده و گاو در معرض لنگش و سایر  چالش های سلامتی قرار می گیرد.

حداقل سرعت خنک کنندگی هوا

اگرچه شاخص رطوبت و دما ( THI) به منظور اندازه گیری استرس گرمایی گاو مفید می باشد ولی  نمی تواند اثرات ورزش باد را در بر بگیرد . اطلاعات کمی در مورد سرعت هوای مورد نیاز به منظور خنک کردن گاو در دسترس می باشد در طی مطالعات مشخص شده است که تعدادتنفس گاو های هولشتاین با افزایش سرعت هوا کاهش می یابد. در طی مطالعه ای افزایش سرعت هوا تا یک و نیم متر بر ثانیه دمای آستانه گاو به منظور ورود به استرس گرمایی افزایش داده و اثرات منفی رطوبت بالا را عملاً به صفر می رساندبر اساس تحقیق انجام شده در سال ۱۹۵۹ می توان نتیجه گرفت که حداقل سرعت هوای خنک کننده یا MCAS۱  حدود ۱ متر بر ثانیه می باشد.  افزایش سرعت هوا تا ۲ متر بر ثانیه منجر به مزایایی از جمله یکنواخت سازی ریزمحیط های استال ها در در شرایط رطوبت بالا شده است.

 دستیابی به حداقل سرعت هوای مورد نیاز به منظور خنک کردن گاو ها

فن های دیواری

  1. پنل ها یا فنهای سیرکولاتور گزینه مناسبی به منظور ایجاد حداقل سرعت خنک کنندگی هوا در ریز محیطهای استال می باشد. این فن ها معمولا قطر تیغه حدود ۱.۲ تا ۱.۴ مترداشته و در فاصله حدود ۷ متر از یکدیگر قرار می گیرند. توصیه قدیمی مبنی بر قرارگیری فن ها با فاصله ۱۰ برابر قطر تیغی آنها از یکدیگر به علت عدم ایجاد سرعت هوای کافی جهت خنک کردن گاوها غلط است.  استال هایی که بلافاصله بعد از  فن ها قرار می گیرند کمترین میزان MCAS  را دارا می باشند زیرا هوای کافی از فن بالا دستی دریافت نکرده و از فن قبلی نیز فاصله ی زیادی دارند. به منظور اندازه گیری سرعت جریان هوا در منطقه استراحت گاه می توان از  ۲Anemometer استفاده کرد.                                           فن های دیواری

سمت چپ) آزمایش دمیدن دود توسط یک فن ۱.۲ متری .سمت راست) فن های قرار گرفته شده با فاصله ۷.۳ متر از هم.

در صورت عدم وجود فن قرمز، بین فن آبی و جریان هوای تولید شده توسط فن مشکی ۶ متر فاصله وجود خواهد داشت

  • یکی دیگر از گزینه ها استفاده از فن های بزرگ که به عنوان cyclone شناخته می شود این فن ها قطر ۱.۸ متر داشته و زمانی که در فاصله ۱۸ متر از هم قرار می‌گیرند نتایج خوبی را به دنبال دارند . فن های بزرگ یا سیکلونها کارایی هم اندازه با ۲ تا ۳ فن های دیواری دارند اما به علت هزینه نگهداری و سیم کشی کمتر به صرفه تر می باشد.اما فن های دیواری ، هوای به نسبت یک نواخت تری را ارائه می دهند.                       

3. فنهای سرعت کند و با حجم بالا: اطلاعات کمی در مورد استفاده از فن های کم حجم (HVLS) با حجم بالا در بهاربند های گاو شیری برای تأمین جریان هوا وجود دارد. همانطور که از نام آنها پیداست ، این سیستم ها حجم زیادی از هوا را با سرعت کم جابجا می کنند. بر اساس تجربه می توان از این فن ها  با قطر شش متر  و فاصله ۱۲ متر از یکدیگر استفاده کرد با وجود عدم فراهم کردن هوای کافی در تمامی استال ها( MCAS ) این فن ها به منظور یکنواخت کردن فضای درون بهاربند به خصوص در زمستان های سرد مفید می باشد.