سیستم فری استال

بلند شدن گاو در فری استال

عناوین مقاله
2 دقیقه برای مطالعه

یک گاو ۵۹۰ تا ۶۸۰ کیلوگرمی برای فضای بدن و سر، فضای خیز، بلند شدن، دراز کشیدن، استراحتی راحت به ترتیب ۱۷۳ تا ۱۷۸ سانتیمتر و ۹۶ تا۱۰۲ سانتیمتر فضا نیاز دارد. برای رسیدن به این فضا حداقل طول استال باید ۲.۷۴ متر باشد. تخته سینه به مشخص شدن فضای بدن کمک می کند و از جلورفتن زیادِ گاوِ در حال استراحت جلوگیری می کند.
یک گاو به هنگام بلند شدن بدنش را رو به جلو و سرش را پایین می اندازد،با استفاده از انتقال وزن و نیروی حرکتی ناشی از تکان دادن سر اندام های خلفی اش را بلند می کند.
طول ۲.۷۴متر طولی است که ، بلندشدن و خیز رو به جلوی طبیعی را برای گاو مقدور می سازد. استال های کوتاه تر نیاز به یک دهانه در جلوی استایل دارند تا به گاو اجازه بدهد سرش را به هنگام بلندشدن روبه جلو بیاندازد. این دهانه باید به طول ۸۱ سانتیمتر از سطح استال و بدون مانع باشد و عرض آن به اندازه ی عرض استال باشد (درواقع گاو بتواند سر خود را تا ۸۱ سانتی متر از سطح استراحت به راحتی بالا ببرد) .
گاو(بعد از آنکه وزنش را روبه جلو انداخت تا اندام های خلفی اش را بلند کند)سپس وزنش را به عقب انتقال می دهد تا اندام های جلویی اش را بلند کند. همان طور که در تصویر نشان داده شده است، گاو ماده معمولا پای جلویی را خارج می گذارد تا به بلند شدن کمک کند، بنابراین توصیه شده که سطح جلویی تخته سینه بیشتر از ۵ تا ۱۰ سانتیمتر بلندتر از سطح استال نباشد و باید کشش کافی را فراهم کند.
هنگامی که گاو بطور کامل بلند شد باید قادر به ایستادن بر روی چهار پا در داخل استال باشد و سرش زیر ریل گردن به راحتی قرار گیرد. اگر گاوها در حالت ایستاده دو پایشان در داخل و دوپایشان در خارج استال یا سرشان بالای ریل گردن قرار گرفته باشند ممکن است نیاز به اصلاحات ساختاری استایل باشد.

                                                       

                                                      

                                                      rns7vp2lF3gAAAAASUVORK5CYII=

                                                     

                                                     zXzyIehT9y05g9nje1pFntATHbvyKX3KUnI2LcZontaltgZ7ROO5vCP4a9L+D+04wLdVoLS1AAAAAElFTkSuQmCC

ویژگی های فری استال

فری استال های جلو بسته به گاو امکان خیز روبه جلو را نمی دهند بنابراین باید به اندازه ی کافی طویل باشند تا گاو بتواند تمام تحرکات از قبیل نشست و برخاست را در داخل حد مشخص استال انجام دهد. این گونه استال ها معمولا به اندازه ی ۳۰.۵ سانتیمتر از استایل های جلو باز طویل تر هستند.
فری استال های جلو باز: به اندازه ی کافی دهانه ی باز دارند که به گاو امکان کشیدن سر و گردن روبه جلو (درهنگام خوابیدن یا ایستادن) در داخل استال مقابل و بیرون از سازه را می دهد، بنابراین طول استال می تواند کوتاهتر باشد.
فری استال با بستر عمیق که شامل لایه های متعدد مواد ارگانیک از ۱۵ تا ۲۰ سانتیمتر است این مواد ارگانیک (شامل خاک اره،کود بازیافت شده،روزنامه های خرد شده و…) یا مواد غیر ارگانیک (شامل ماسه،ضایعات و …) است که نرم بوده و حالت و شکل بدن گاو را به خود می گیرد.
فری استال های با بستر تشکی: سفت هستند و معمولا پایه آنها بتن است و توسط لایه ی ضخیمی از لاستیک یا دیگر تشک های انعطاف پذیر و یک لایه نازک ۲.۵ تا ۵ سانتمیمتری از بستر از پوشیده شده اند.
فری استال های سر مقابل سر یا روبروی هم: می توانند طوری طراحی شوند که فضای خیز رو به جلو در دو استال رو به روی هم به اشتراک گذاشته شده و اندازه ی آنها به اندازه ی استال های جلو باز ساخته شود و به اندازه ی ۸۱ سانتیمتر برای حرکت عمودی سر گاو فضا وجود داشته باشد.تیغه ها(پارتیشن)معمولا بر روی ستون های انفرادی سوار می شوند.در صورت استفاده از تکیه گاهای افقی باید ۸۱ سانتی متر بالاتر قرار داشته و یا زیر سطح استال باشد. به طوری که با خیز گاو مداخله ای نداشته باشد.

                 TaXgAAAABJRU5ErkJggg==

تصویر ۱: فری استال جلو بسته