گوساله دانی

نظارت بر برنامه‌‌ی مدیریت آغوز

عناوین مقاله
2 دقیقه برای مطالعه

دامپزشکان می توانند به تولید کنندگان کمک کنند تا برنامه هایی برای نظارت روتین بر برنامه ی مدیریت آغوز تبیین کنند. روش های آزمایشگاهی موجود برای اندازه گیری یا تخمین مقدار IgG سرم در گوساله ها شامل موارد زیر هستند:

Radial immunodiffusion (RID)

Turbidimetric immunoassay (TIA)

ELISA

Sodium sulfite turbidity test

Zinc sulfate turbidity test

Serum serum gamma glutamyltransferase activity (GGT)

Whole blood glutaraldehyde coagulation test

اخیرا در ارزیابی این تست ها، ویور و همکاران نگرانی خود را در مورد میزان بالا و غیرقابل قبول نتایج sodium sulfite turbidity  هنگامی که  از محلول سدیم سولفیت[۱]  ۱۴% و ۱۶% استفاده می شود، در Zinc sulfate turbidity test [۲] هنگامی که نمونه در مجاورت CO2 قرار می گیرد یا دچار همولیز شده است و همین طور در مورد تست های GGT و whole blood glutaraldehyde coagulation اظهار داشته اند. هرچند RID، TIA و ELISA تست های قابل قبولی برای استفاده در تحقیقات دوره ای درموارد شیوع هستند، هزینه و زحمت نمونه گیری و فرستادن نمونه های سرمی برای آزمایشگاه دامپزشکی باعث شده استفاده از این تست ها در برنامه های مدیریتی چندان مطلوب نباشد.

یکی از تست هایی که در فارم می توان انجام داد lateral-flow immunoassay  است.  میزان حساسیت، ویژگی و دقت کلی این تست را برای شناسایی گوساله هایی با میزان IgG سرم کمتر از ۱۰.۰ mg/mL به ترتیب ۰.۹۹، ۰.۸۹ و ۰.۹۴ اعلام شده است. اما اعتبار سنجی مستقل برای این آزمون ها باید انجام شود. یکی از محدودیت های این آزمون این است که تنها جواب مثبت یا منفی داده و تخمینی از میزان IgG سرم را نشان نمی دهد. مدت زمان مورد نیاز برای این تست ۲۰ دقیقه بوده و هزینه ی آن به ازای هر نمونه ۴.۵ دلار امریکاست.

اندازه گیری میزان کلی مواد جامد سرم (serum total solids:STS) با رفرکتومتر[۳] بصورت دستی در فارم، یکی از روش های مطمئن، سریع و ارزان است که می توان در لحظه میزان آغوز را ارزیابی کرد. قیمت هر رفرکتومتر در بیشترین حالت ۲۵۰ دلار امریکاست. در یکی از مطالعات اخیر که بر روی ۱۸۵ گوساله انجام شد، میزان آغوز و STS با استفاده از روش RID همبستگی مناسبی(R۲=۰.۷۲) داشتند. کالووی[۴] و همکاران اعلام داشتند، اندازه گیری میزان STS با مقادیرg/dL 5.2 و ۵ دقیق ترین نتایج را در تخمین میزان کفایت ایمنی غیر فعال که با IgG به مقدار ۱۰.۰ mg/mL ویا بیشتر تعریف شده، نشان می دهد( حساسیت> 80%؛ ویژگی>80%؛ نسبت  طبقه بندی صحیح)>85%). در این مطالعه مقادیر پایین تر و بالاتر از ۵.۲ و ۵ g/dL  تعداد بیشتری از گوساله ها را در معرض خطر شناسایی می کند. از آنجایی که نتایج STS  منجر به دسته بندی اشتباه گوساله ها می شود، استفاده از آن در یک گوساله به تنهایی توصیه نمی شود.

نتایج STS دقیقا نسبت گوساله هایی که FTP درست داشته اند را نشان می دهد، به همین خاطر از این تست به عنوان ابزار کاربردی در فارم برای بررسی وضعیت موفقیت برنامه ی آغوز یاد می شود. توصیه می شود نمونه های سرم از حداقل ۱۲ گوساله که از نظر بالینی نرمال بوده و در سن ۲۴ ساعت تا ۷ روزگی قرار دارند دریک روز جمع آوری شود.

والاس[۵] و همکاران بیان داشتند که نتایج حاصل از رفترکتومتری STS نمونه های سرمی سانتریفیوژ[۶] شده و سانتریفیوژ نشده  همبستگی بالایی دارند (R۲=۰.۹۵). از این رو میتوان بدون سانتریفوژ کردن نمونه ها را بررسی کرد. مک گوریک و کالین[۷] معتقدند که  حد مورد انتظار ازمیزان STS در ۸۰% گوساله های تست شده ۵.۵ g/dL است. تایلر[۸] پیشنهاد می کند که ۹۰% یا بیشتر گوساله های تست شده باید حد دقیق تری معادل ۵ g/dL نشان دهند.

اگر مشاهده شود که مقدار نامتناسبی از گوساله ها FPT دارند، دامپزشک و دامدار باید در صدد ریشه یابی و برطرف کردن این مشکل برآیند. برای نمونه گیری دوره ای و بررسی FPT، دامدار می تواند مقداری از آغوز فریز شده را برای کشت به آزمایشگاه میکروبیولوژی بفرستد. هدف این است که حداکثر نمونه ها تعداد کل باکتری زیر ۱۰۰۰۰۰ CFU/mL و تعداد باکتری های کلیفرمی زیر ۱۰۰۰۰ CFU/mL داشته باشند.

چکیده

مدیریت آغوز تنها فاکتور مدیریتی  مهم در ارزیابی سلامت و زنده مانی گوساله هاست. متاسفانه میزان قابل توجهی از گوساله های شیری مزارع آمریکای شمالی از FPT رنج می برند و بسیاری از آنها قبل از شیرگیری تلف می شوند. از این رو دامداران باید توان خود را در مدیریت این قسمت افزایش داده و نتیجه ی آن را به صورت کوتاه مدت و بلند مدت در سلامت گله و بهبود عملکرد آن شاهد باشند. یک برنامه ی موفق مدیریت آغوز، نیازمند این است که دامدارهمواره میزان کافی آغوز تمیز  و با کیفیت در اولین ساعات تولد گوساله، در دسترس آن قرار دهد. اگر میزان کافی آغوز با کیفیت و تمیز در دسترس نیست، می توان از جایگزین های آن استفاده کرد. نظارت مداوم در این قسمت به تولید کننده کمک می کند که کاستی ها را در کمترین زمان تشخیص دهد و در جهت رفع آن ها براید.

[۱] sodium sulfite

[۲] zinc sulfate

[۳] refractometer

[۴] Calloway

[۵] Wallace

[۶] Centrifuge

[۷] McGuirk and Collins

[۸] Tyler


۱.           Godden S. Colostrum management for dairy calves. Veterinary Clinics of North America: Food Animal Practice. 2008;24(1):19-39.

0 0 رای ها
امتیاز به این نوشته
به اشتراک گذاری بر روی twitter
به اشتراک گذاری بر روی linkedin
به اشتراک گذاری بر روی telegram
به اشتراک گذاری بر روی whatsapp
به اشتراک گذاری بر روی email
عناوین مقاله
0 0 رای ها
امتیاز به این نوشته
اشتراک در
اطلاع از
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
View all comments