دست پوش

این محصول به منظور جلوگیری از آلودگی آستین طراحی و تولید شده است و جنس آن مشابه پیش پوش بوده که برای جلوگیری از نفوذ آب 2 انتهای آن با استفاده از کش کاملا بسته شده است.

98640 تومان

مشخصات محصول

دست پوش

(آستین شیردوشی)

این محصول به منظور جلوگیری از آلودگی آستین طراحی و تولید شده است و جنس آن مشابه پیش پوش بوده که برای جلوگیری از نفوذ آب 2 انتهای آن با استفاده از کش کاملا بسته شده است.