کمر پوش گاورس کاوان

کمرپوش

این محصول برای تسهیل کار در شیردوشی طراحی شده است . فرآیند شیردوشی نیازمند استفاده از وسایل متعدد مانند حوله یا دستمال جهت خشک کردن سرپستانک ها، تیت کاپ مخصوص ضدعفونی و… است این محصول علاوه بر در دسترس قرار دادن وسایل مورد نیاز، به فرد عامل کمک می کند تا آنها را به راحتی با خود حمل کند.

290000 تومان

مشخصات محصول

کمرپوش

“کمربند شیردوشی”

این محصول برای تسهیل کار در شیردوشی طراحی شده است . فرآیند شیردوشی نیازمند استفاده از وسایل متعدد مانند حوله یا دستمال جهت خشک کردن سرپستانک ها، تیت کاپ مخصوص ضدعفونی و… است این محصول علاوه بر در دسترس قرار دادن وسایل مورد نیاز، به فرد عامل کمک می کند تا آنها را به راحتی با خود حمل کند.