چکمه پوش

چکمه پوش گاورس کاوان جورابی برای گرم نگه داشتن پا در داخل چکمه، در آب و هوای سرد است، این محصول با نخ اسپان تولید شده که  قابلیت گردش هوا در پارچه را ایجاد می کند. استفاده از این پارچه در تولید محصول علاوه بر این که در آب و هوای سرد محیطی گرم را در چکمه فرآهم می کند، مانع از تعریق پا می شود. این جوراب در سه سایز کوچک (S) برای اندازه ی پای کمتر یا مساوی 40، متوسط (M) برای اندازه ی پای 41 تا 43 و بزرگ (L) برای اندازه ی پا بزرگتر یا مساوی 44 طراحی شده است.

140000 تومان

مشخصات محصول

چکمه پوش

جوراب چکمه گاورس کاوان

فعالیت در فضای آزاد، کار در دامداری را به یکی از شغل های جذاب تبدیل کرده است. محیط های دور از فضای شهری که دامداری ها عموما در آن جا ساخته می شوند، این امکان را فرآهم می کند تا افراد به طور مستقیم شاهد تغییرات فصل ها بوده و از زیبایی های طبیعت در فصول مختلف بهره ببرند. اما باید در نظر داشت که استفاده از امکانات کافی چه در تجهیزات و چه در لباس های کار، در به وجود آوردن محیطی آرام برای کارمندان ضروری است. گروه گاورس کاوان با تولید محصول چکمه پوش تلاش کرده است تا در ایجاد آسایش برای افراد شاغل در صنعت سهیم باشد.

چکمه پوش گاورس کاوان جورابی برای گرم نگه داشتن پا در داخل چکمه، در آب و هوای سرد است، این محصول با نخ اسپان تولید شده که  قابلیت گردش هوا در پارچه را ایجاد می کند. استفاده از این پارچه در تولید محصول علاوه بر این که در آب و هوای سرد محیطی گرم را در چکمه فرآهم می کند، مانع از تعریق پا می شود. این جوراب در سه سایز کوچک (S) برای اندازه ی پای کمتر یا مساوی 40، متوسط (M) برای اندازه ی پای 41 تا 43 و بزرگ (L) برای اندازه ی پا بزرگتر یا مساوی 44 طراحی شده است.