بیماری های عفونی

امنیت زیستی، رهیافتی کاربردی

امنیت زیستی، رهیافتی کاربردی واحد ترویج دانشگاه پنسیلوانیا امنیت زیستی مجموعه اقداماتی است که برای پیشگیری از ورود ارگانیسمهای عفونی...

  • همه دسته‌ها
  • لنگش
  • استرس گرمایی
  • آسایش
  • اورام پستان و بهداشت شیر
  • مدیریت گوساله دانی
  • مدیریت گله
  • بیماری های عفونی
  • بیماری های متابولیک

ساخت و نصب استال ها

باید اطمینان حاصل کرد که روش های نصب و ساخت استال تداخلی در حرکات طبیعی گاو حین برخواستن و نشستن...

سمچینی کاربردی

یکی از شروط اولیه در فراگیری تکنیکهای سمچینی، یادگیری آناتومی سم می‌باشد. توضیحاتی که در این صفحه ارائه می‌شود با...

اسکورینگ حرکتی

اسکور حرکتی ابزاری است کاربردی به منظور تعیین وزن لنگش در گله های شیری که سیستم های گوناگونی برای آن...

ثبت اطلاعات

بی شک یکی از مهمترین اجزای مدیریت لنگش در گله های شیری ثبت اطلاعات لنگش و آنالیز و تحلیل این...

اسکور بهداشتی گاو

بهداشت و تمیزی گاو یا Cow Hygiene Score یکی از مولفه هایی است که بخوبی نشان دهنده وضعیت محیط نگهداری گاوها...

شیوع و بروز لنگش در گله

دریافت فایل PDF محاسبه ی شیوع و بروز لنگش معمولا برای مقایسه و تخمین خسارات اقتصادی انجام می شود. برای...

استفاده از تکنیک‌های مدرن در محصولات دامی؛ به منظور رفاه انسان و حیوانات، بخش سوم استفاده ازتکنولوژی های روز برای مدیریت حیوانات مزرعه (آب، کود و دستگاه های اتوماتیک)

به منظور دستیابی به اهداف اقتصادی، مدیریت صحیح دامداری ضروری می باشد که این مهم با کنترل کردن هر فاکتور...