کارگاه آموزشی مبانی تشخیص لنگش در گله های شیری​

ثبت نام در کارگاه آموزشی حضوری

زمان برگزاری: 3 خرداد 1400

محل برگزاری: مشهد

لینک تماشای کارگاه آموزشی آنلاین

زمان برگزاری: 5 خرداد 1401

محل برگزاری: اسکایپ