همکاری با شرکت های و موسسات در طراحی و ساخت تجهیزات مدرن دامپروری همواره یکی از اهداف شرکت دام آسا بوده است. ما سعی کرده ایم تا با طبیق علم روز دنیا با شرایط محلی، پاسخگوی نیازهای صنعتگران و دامپروران باشیم.