نرم افزار اندرویید سُم چین یار

سُم چین یار، نرم افزاری کاربردی برای ثبت اطلاعات برنامه ی مراقبت از سُم (سم چینی و درمان جراحات) است. با استفاده از این نرم افزار می توانید به راحتی در محل باکس سم چینی اطلاعات را ثبت و در نهایت به صورت فایل اکسل برای خود ذخیره کنید.

فیلم آموزش استفاده از اپلیکیشن سُم چین یار

تصاویر گرفته شده از محیط اپلیکیشن