کارگاه سم چینی در گاوهای شیری_اصول و روش‌ها

واحد تحقیق و ترویج شرکت آسایش مهتران ایرانیان، دام آسا دومین کارگاه سم چینی، اصول و روش ها را در اسفند ۱۴۰۱ با تدریس دکتر احمدرضا محمدنیا، دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد و رئیس انجمن جراحی دامپزشکی ایران، برگزار می کند.

2000000 تومان

Category برچسب‌ها: ,

مشخصات محصول

واحد تحقیق و ترویج شرکت آسایش مهتران ایرانیان، دام آسا دومین کارگاه سم چینی، اصول و روش ها را در اسفند ۱۴۰۱ با تدریس دکتر احمدرضا محمدنیا، دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد و رئیس انجمن جراحی دامپزشکی ایران، برگزار می کند.
این کارگاه در تاریخ شنبه و یک شنبه ۲۰ و ۲۱ اسفند ۱۴۰۱ در محل ییلاق جاغرق مشهد، با ظرفیت محدود تشکیل می شود.
در این کارگاه مبانی شکلی و آناتومیک سم گاو، زمان مناسب برای سم چینی، ابزار مناسب و تمامی مباحث مورد نیاز در مورد اصول و روش های سم چینی به شکل تئوری و عملی آموزش داده خواهد شد.
مهلت ثبت نام تا ۱۰ اسفندماه ۱۴۰۱ درنظر گرفته شده است.