بزودی تیم حرفه‌ای و آموزش دیده  دام آسا آماده ارائه خدمات مشاوره ای در زمینه های سلامت گله های شیری در سرتاسر ایران می‌باشد.

  • دام آسا با بهره گیری از تیم مشاوران حرفه ای درتخصص های مختلف تولید مثل، مامایی، جراحی، داخلی، کلینیکال پاتولوژی و سایر تخصص های دامپزشکی در شناسایی مشکلات و تبیین راهکارهای مناسب در کنار دامداران عزیز خواهد بود.
  • دام آسا تلاش می‌کند تا با بهره گیری از امکانات قابل دسترس در گله ها نسبت به ارزیابی وضعیت سلامت تلاش کند.
  • اهم ارزیابی‌هایی که در چشم اندازهای پیش رو پیش بینی شده عبارتند از :

 

  • ارزیابی رخداد استرس گرمایی و امکانات موجود در گله ها در مدیریت آن
  • ارزیابی گردش اقتصادی گله های شیری و کارآیی سیستم اقتصادی گله ها
  • ارزیابی مشکلات اصلی سلامت منجر به زیان اقتصادی در گله های شیری (لنگش، اورام پستان، بیماری های عفونی، تولید مثل، پرورش گوساله ……)
  • انجام آزمون ها و ارزیابی‌های معمول در تعیین وضعیت متابولیک گله و ارائه راهکارهای منجر به نتیجه

 

اطلاعات بیشتر در این زمینه‌ها در آینده در این پایگاه بارگذاری خواهد شد.