پاوان

نظر به محدود بودن منابع آب، مشکلات تخلیه و نگهداری حمام همچنین به علت عدم امکان استفاده حمام های ثابت برای سایر گاوهای موجود در گاوداری به نظر می رسد که امکان حرکت دادن حمام و انتقال آن به قسمت های مختلف دامپروری کمک موثری به صرفه جویی در استفاده از حمام ها و بهینه سازی استفاده از آن باشد. "پاوان" به عنوان اولین حمام سم قابل حمل در ایران توسط گروه گاورس کاوان تولید شده و با وزن کم، دوام بالا، قابلیت انتقال به آسانی در نقاط مختلف دامپروری قابل استفاده است.