در آنالیز شیر مخزن چه مواردی مورد آزمایش قرار می گیرد؟

شمارش سلولهای سوماتیک (BTSCC) بسیاری از آزمایشگاه هایی که آنالیز کیفیت شیر را انجام می دهند، تعداد سلول های سوماتیک را بررسی می کنند .آزمایشگاه هایی که تعداد زیادی نمونه شیر را بررسی می کنند، آزمونهای الکترونیکی شمارش سلولهای سوماتیک را برای برآورد تعداد سلولهای سوماتیک انجام میدهند.تعداد سلولهای سوماتیک یک شاخص قابل دسترس برای […]

اورام‌پستان

برای شروع برنامه آنالیز تانک شیر چه نکاتی را باید در نظر گرفت؟

استفاده از شیر مخزن برای شناسایی پاتوژن های ورم پستان در سال ۱۹۷۰ در کالیفرنیا آغاز شد. همزمان محققان در مینه سوتا روشهایی را برای شناسایی پاتوژنهای محیطی از طریق شیر مخزن اراِئه دادند.آنالیز بالک در حال حاضر به عنوان ابزاری سودمند برای سنجش کیفیت شیر و ارزیابی سلامت پستان پذیرفته شده است.ارزیابی باکتریایی و […]

اورام‌پستان

مواد مورد استفاده در ضد عفونی و شست و شوی تجهیزات شیردوشی چه ویژگی هایی دارند؟

دترجنتها و ضدعفونی کننده هایی که در شیردوشی در بهاربند یا چاله شیردوشی استفاده می شوند در کشورهای مختلف توسط نهادهای ناظر (معمولا وزارت کشاورزی و وزارت بهداشت) تایید شده اند. برای آبکشی تجهیزات, تهیه محلولهای ضدعفونی و شستشو, تهیه ی آب داغ یا نزدیک به نقطه جوش و شستشوی پستان و سرپستانک ها، آب [...]
اورام‌پستان

نحوه ی شست و شو و ضدعفونی تانک ذخیره شیر

تکثیر باکتری ها در شیر در زمان ذخیر سازی در دامداری بعد از اینکه تانک ذخیره خالی شد، باید با آب سرد قابل شرب برای برداشت رسوبات و شست و شو با دترجنت_ضد عفونی کننده آبکشی شود. برای این کار از آب سرد یا گرم(۳۷درجه) استفاده کنید. اگر از آب سرد برای شست و شو […]

اورام‌پستان

نحوه ی ضدعفونی کردن دستگاه شیردوشی (۲)

شستشو در محل[۱] روش غالب شست و شو در محل برای لوله های شیردوشی و ماشین های نگهدارنده، روش شست و شوی circulation و re-circulation در چاله شیردوشی است. روشهای کمتر معمول مثل استفاده از آب جوش اسیدی شده, در ادامه توضیح داده خواهد شد. این روش یک فرآیند سه مرحله ای، شامل پیش آبکشی [...]
اورام‌پستان

نحوه ی ضدعفونی کردن دستگاه شیردوشی (۱)

تمیز کردن به روش دستی[۱] این روش برای دستگاه های سطلی شیردوشی و خرچنگی ها[۲] و همچنین تجهیزات جانبی (مانند منبع جمع آوری شیر[۳]، صافی و دستگاه های خنک کننده)  که  هنگامی که شیر در دستگاه کره گیری قرار می گیرد استفاده می شوند، مناسب است. تمیز کردن دستی ممکن است برای مخازن کوچک تر [...]
اورام‌پستان

آلودگی شیر از تجهیزات شیردوشی

سطوح تجهیزات شیردوشی و خنک کننده که در تماس با شیر قرار دارند، منبع اصلی آلودگی شیر بوده و اغلب سبب بالا بودن شمارش باکتریایی شیر در آزمایش های متوالی هستند. روش های تمیز کردن و ضدعفونی نسبتا ساده و ارزان می تواند به طور موثری آلودگی باکتریایی ناشی از این منابع را در شیر [...]
اورام‌پستان

کاهش آلودگی شیر از پستان و پوست سرپستانک با آماده سازی قبل از شیردوشی

تمیز کردن پستان  قبل از شیردوشی، فرصت ورود ارگانیسم های محیطی به شیر خام را کاهش داده و این احتمال را که  بافت پستان در معرض حمله ی ارگانیسم ها قرار گیرد، کمتر می کند. اغلب میکروارگانیسم هایی که بر روی سطوح خارجی بافت پستان و سرپستانک وجود دارند، شامل کلیفرم های موجود در آب، [...]
اورام‌پستان

برای ضدعفونی کردن سرپستانک از چه مواد شیمیایی استفاده می شود؟

برای ضدعفونی کردن سرپستانک[۱] از چه مواد شیمیایی استفاده می شود؟ در میان محصولات ضد عفونی کننده از یدوفورها[۲]، ترکیبات آزادکننده کلر[۳] و کلرهگزیدین[۴] به طور گسترده تری، برای ضد عفونی سرپستانک استفاده می شود. به اکثر فراورده های تجاری مرطوب کننده یا  نرم کننده ی[۵] پوستی مانند گلیسیرین[۶] یا لانولین[۷] اضافه می کنند، تا [...]
اورام‌پستان

ضدعفونی بعد از شیردوشی، چرا و چگونه؟

ارزش ضد عفونی سر پستانک بعد از شیردوشی امروز کاملاً پذیرفته شده است ( جدول ۲). دامدارانی که این کار را بسیار پرزحمت و گران قیمت می پندارند، باید توجه داشته باشند، که به طور میانگین تنها ۴ تا ۶ ثانیه برای هر گاو و تقریباً  هفت و نیم لیتر ماده ضدعفونی کننده به ازای [...]
اورام‌پستان

جایگاه ضدعفونی در شیردوشی و پیشگیری از اورام پستان

ورم پستان شایع‌ترین بیماری عفونی در گاو شیری است. فرم مزمن  و تحت بالینی ورم پستان می تواند، گاو را در کل زمان شیردهی تحت تاثیر قرار دهد، در حالی که فرم بالینی معمولاً گاوهای با میزان شیردهی بالا را در اولین ماه‌های پس از زایش درگیر می کند. هر دو  فرم  بیماری به کیفیت شیر [...]
اورام‌پستان

از ضدعفونی در سالن شیردوشی تا بهداشت شیر

کیفیت شیر خام بر سلامت مصرف کننده و کیفیت محصول نهایی اثر می گذارد و در نتیجه از لحاظ اقتصادی مهم است. دامدار موظف است که شیر را در شرایط بهداشتی تولید کند و برای این کار باید از تکنیکها و روش های تایید شده جهت تمیز کردن و ضدعفونی تجهیزات و جایگاه شیردوشی استفاده نماید.   [...]
اورام‌پستان