زمان برگزاری:

شنبه و یکشنبه، ۴ و ۵ اسفند ۹۷

 

محل برگزاری:

دانشکده دامپزشکی دانشگاه فردوسی مشهد

ساعت ۱۶:۰۰ الی ۱۹:۳۰

هزینه ثبت نام در کارگاه دو روزه “استرس گرمایی، رخداد تا کنترل”

۳۰،۰۰۰ تومان

 

ورود برای دانشجویان عضو انجمن سلامت گله های شیری آزاد می باشد