۱۳۹۹-۰۹-۲۲

تولید مثل گاوشیری تحت تاثیر استرس گرمایی، بخش چهارم بررسی راهکارهای کاهش اثر گرما بر تولید مثل

دریافت فایل PDF  انتقال جنین انتقال جنین بهترین راه برای افزایش کارایی تولید مثلی در مزارع نواحی گرم می باشد. همانطور که اشاره شد،تخمک ها در مرحله بلوغ و تکامل بعد از آن به افزایش دما حساس هستند. تخمک ها  در محیط آزمایشگاهی  بالغ شده و در شرایط کنترل شده بارور می شوند. انتقال جنین [...]
استرس گرمایی, تولیدمثل, مدیریت گله
۱۳۹۹-۰۹-۱۹

تولید مثل گاوشیری تحت تاثیر استرس گرمایی، بخش سوم بررسی اثرات استرس گرمایی در یک مطالعه در چین و بررسی راهکارهای کاهش اثر گرما بر تولید مثل

دریافت فایل PDF ما قصد داریم از این فرصت جهت به اشتراک گذاری تاثیر استرس گرمایی بر کارآیی تولید مثل گاو های شیری در چین استفاده کنیم. داده‌های اولیه تیم ما (عبدالصمد و همکاران) پیک THI را (شکل ۲ - ۲)در مناطقی از  پکن، شانگهای و Ningxia در تابستان نشان می­دهد. داده‌های ما نشان می‌دهند [...]
استرس گرمایی, تولیدمثل
۱۳۹۹-۰۹-۱۷

تولید مثل گاوشیری تحت تاثیر استرس گرمایی، بخش دوم نوسان چرخه استروس در پاسخ به استرس گرمایی

دریافت فایل PDF درجه‌حرارت بالای هوا، ۱۰ روز قبل از فحلی با باروری پایین مرتبط است. تخمک در دوره پیش­تخمک گذاری همانطور که در گاوها نشان داده شده است، نسبت به استرس گرمایی حساس باقی می­ماند. آسیب به تخمک در طی دوره پیش­تخمک گذاری از طریق شوک حرارتی، باعث تولید گونه‌های اکسیژن فعال می‌شود، چرا [...]
استرس گرمایی, تولیدمثل
۱۳۹۹-۰۹-۱۱

تولید مثل گاوشیری تحت تاثیر استرس گرمایی، بخش اول دینامیک تکامل فولیکولی تخمدان در استرس گرمایی مقدمه

دریافت فایل PDF تنش حرارتی (HS[1])را می توان به عنوان عدم توانایی بدن در خروج گرمای اضافه و ایجاد تعادل دمایی تعریف کرد. استرس گرمایی، یکی از مهم‌ترین مسائل پیش­روی صنعت دامپروری در آب و هوای گرم و مرطوب است. جمعیت جهان در مناطق آب و هوایی گرم متمرکزاند؛ از این رو، مدیریت باثبات گاوداری [...]
استرس گرمایی, تولیدمثل
۱۳۹۹-۰۸-۰۶

استفاده از تکنیک‌های مدرن در محصولات دامی؛ به منظور رفاه انسان و حیوانات، بخش پایانی استفاده از تکنولوژی های روز در تغذیه ی حیوانات، غذا دهی آنها و کنترل محیط زندگی دام

دریافت فایل PDF تغذیه حیوانات یکی از بخش های اصلی دامداری به شمار می آید و تمامی رویکرد ها به منظور افزایش تولیدات و موفقیت در این زمینه با یکدیگر همکاری می کنند. ازشیر گرفتن اتوماتیک بر مبنای میزان مواد جامد مصرفی متناسب با وزن گوساله یک فرآیند اتوماتیک است که منجر به افزایش مصرف [...]
آسایش, مدیریت گله
۱۳۹۹-۰۷-۲۹

استفاده از تکنیک‌های مدرن در محصولات دامی؛ به منظور رفاه انسان و حیوانات، بخش چهارم استفاده از تکنولوژی های جدید در شیردوشی اتوماتیک حیوانات و شناسایی حیوانات

دریافت فایل PDF در زمینه ی تولید لبنیات توسط حیوانات، شیر به عنوان یک محصول مهم به منظور ارزیابی میزان موفقیت یک دامپروری در نظر گرفته می شود. بسیار مهم است که حداکثر میزان شیر با روش های بهداشتی برای حیوان و مصرف کننده به دست آید. تکنولوژی های نسل جدید به منظور بهبود  تولید [...]
آسایش, مدیریت گله