۲۹ مهر, ۱۳۹۹

استفاده از تکنیک‌های مدرن در محصولات دامی؛ به منظور رفاه انسان و حیوانات، بخش چهارم استفاده از تکنولوژی های جدید در شیردوشی اتوماتیک حیوانات و شناسایی حیوانات

دریافت فایل PDF در زمینه ی تولید لبنیات توسط حیوانات، شیر به عنوان یک محصول مهم به منظور ارزیابی میزان موفقیت یک دامپروری در نظر گرفته می شود. بسیار مهم است که حداکثر میزان شیر با روش های بهداشتی برای حیوان و مصرف کننده به دست آید. تکنولوژی های نسل جدید به منظور بهبود  تولید [...]
آسایش, مدیریت گله
۲۲ مهر, ۱۳۹۹

استفاده از تکنیک‌های مدرن در محصولات دامی؛ به منظور رفاه انسان و حیوانات، بخش سوم استفاده ازتکنولوژی های روز برای مدیریت حیوانات مزرعه (آب، کود و دستگاه های اتوماتیک)

دریافت فایل PDF به منظور دستیابی به اهداف اقتصادی، مدیریت صحیح دامداری ضروری می باشد که این مهم با کنترل کردن هر فاکتور که در شاخص تولید دامداری نقش دارد محاسبه می شود. مدیریت آب و مدفوع بسیار مهم است، چرا که آب به صورت مستقیم با سلامت دام ارتباط دارد در حالی که کود [...]
آسایش, مدیریت گله
۱۵ مهر, ۱۳۹۹

استفاده از تکنیک‌های مدرن در محصولات دامی؛ به منظور رفاه انسان و حیوانات، بخش دوم کاربرد تکنولوژی های روز در مشاهده و ارزیابی وضعیت سلامت دامی

دریافت فایل PDF امروزه با توجه به سازگاری بخش دامی با تکنولوژی های نوین رابطه معکوس بین تعداد دام های هر گله و تعداد گله ها وجود دارد در حالی که رابطه مستقیمی بین این تعداد و معضلات تولید گزارش شده است. تمامی این معضلات در بخش سلامت دام ازطریق استفاده از تکنولوژی های عصر [...]
آسایش, مدیریت گله
۹ مهر, ۱۳۹۹

استفاده از تکنیک‌های مدرن در محصولات دامی؛ به منظور رفاه انسان و حیوانات، بخش اول تولید مثل و اصلاح نژاد

دریافت فایل PDF چکیده در شرایط حاضر، افزایش روزافزون جمعیت جهانی مانعی بر سر راه تامین مواد غذایی است. بنابر گزارشات سازمان جهانی غذا و کشاورزی، جمعیت جهانی تا سال ۲۰۵۰ احتمالا به بیش از ۹ میلیارد نفر خواهد رسید. با فشار روزافزون حاصل از رشد جمعیت، ما ناچار به روبرو شدن با چالش های [...]
تولیدمثل, دسته‌بندی نشده, مدیریت گله
۲۶ شهریور, ۱۳۹۹

مطالعه مروری: آینده ی سیستم های نگهداری گاوهای شیری، (بخش پایانی) ساختمان های چند منظوره

دریافت فایل PDF به نظر می رسد طرح های آینده باید ویژگی سیستم های پرورش FW و CB را با هم ترکیب کنند. به عنوان مثال ، FW می تواند برای نگهداری گاوهای جوان، گاوهای خشک، گاوهایی که نیازهای ویژه دارند و گاوهای تازه زا که نیاز بیشتری به سطوح نرم و فضای بزرگ دارند [...]
آسایش, دسته‌بندی نشده, مدیریت گله
۲۳ شهریور, ۱۳۹۹

مطالعه مروری: آینده ی سیستم های نگهداری گاوهای شیری، جداسازی ادرار و مدفوع در سیستم های CB (بخش ششم)

ىریافت فایل PDF جداسازی ادرار و مدفوع در سیستم های نگهداری CB انتظار می رود کفپوش هایی که برای سیستم های نگهداری CB در آینده تولید می شوند توانایی جداسازی ادرار و مدفوع را داشته باشند و به دام اجازه ی راه رفتن راحت بدهند. این توانایی از این جهت مهم است که جمع آوری [...]
آسایش, مدیریت گله