کوتاه از سری کارگاه های گروه تحقیق و ترویج سلامت گله های شیری (دام آسا)- قسمت دوم

دومین کارگاه از سری کارگاه های این گروه با عنوان مبانی تشخیص لنگش در گله های شیری از تاریخ دوشنبه ۲۹/۵/۱۳۹۷ تا چهارشنبه ۳۱/۵/۱۳۹۷ در مشهد (ییلاق جاغرق) برگزار شد. این کارگاه با همکاری انجمن جراحی دامپزشکی ایران و تدریس آقای دکتر احمدرضا محمدنیا (دانشیار دانشکده ی دامپزشکی دانشگاه فردوسی مشهد) با همکاری خانم ها دکتر فائزی و دکتر نظیف از گروه تحقیق و ترویج سلامت گله های شیری (دام آسا) با هدف آشنایی با روش های تشخیصی لنگش که مبتنی بر عوامل خطر آن است برگزار شد. در این کارگاه نحوه ی ارزیابی این عوارض در دامداری و هم چنین نحوه ی ارزیابی جراحات ثبت شده و ارزیابی درصد لنگش در دامداری آموزش داده شد.
در روز اول شرکت کنندگان با شاخص های اصلی برای ارزیابی وضعیت عمومی در یک گله (روزشیردهی، آبستنی، میانگین شکم و ترکیب عمومی گله) و اطلاعات مهم برای ارزیابی وضعیت لنگش در گله و رخداد بیماری های همزمان آشنا شدند. پس از آن نحوه ی درجه بندی مدفوع، درجه بندی بهداشتی و درجه بندی بدنی برای ارزیابی ابتدایی ازوضعیت گله و نحوه ی تفسیر آن ها و ارتباط احتمالی با رخداد لنگش آموزش داده شد.
پس از آن شرکت کنندگان با سایر عوامل خطر بروز لنگش در دامداری مانند استرس گرمایی و طراحی ساختار دامداری و ارتباط آن با بودجه بندی زمانی گاو آشنایی پیدا کردند. در این بخش تاثیر عواملی مانند طراحی استال ها، فاصله تا شیردوشی و زمانی که صرف آن می شود، فضای مناسب سایه بان و بستر و … بر روی بودجه بندی زمانی روزانه ی گاو و به دنبال آن لنگش معرفی شد. پس از آن استرس گرمایی به عنوان یکی از مشکلاتی که صنعت گاو شیری امروزه با آن مواجه بوده و تاثیری که بر روی لنگش در گله می گذارد، صحبت شد. در ادامه مبانی حرکتی نشستن و ایستادن دام و به دنبال آن درجه بندی مفصل خرگوشی و زانو عنوان شد. سپس شرایط نامناسب بستر و استال که سبب آسیب به این نواحی می شوند موردتاکید قرارگرفت و شاخص استراحت دام به عنوان یکی ازشاخص هایی که می تواند در ارزیابی نحوه ی آسایش دام کمک کند معرفی شد.
در روز دوم شرکت کنندگان با شاخص هایی مانند درجه بندی سم، تست فشار آب، و درجه بندی حرکتی که به طور ویژه به بررسی اندام های حرکتی و لنگش در گله می پردازد آشنا شدند.
شرکت کنندگان پس از آشنایی مقدماتی با نحوه ی راه رفتن طبیعی دام و نحوه ی پاسخ به وجود درد در اندام های حرکتی با دو روش اسکور دهی حرکتی ( اسپرچر و فلاور و ویری) آشنا شدند و با پخش فیلم های ضبط شده از حرکت دام، اسکور دهی حرکتی برای دام را تمرین کردند. در پایان نحوه ی استفاده از اطلاعات اسکور حرکتی برای ارزیابی وضعیت لنگش در گله و ارتباط آن با روز شیردهی، رکورد و شکم زایش مطرح شد.
در روز پایانی با بازدید از گاوداری، اسکور حرکتی، اسکور بهداشتی، اسکور مفصل خرگوشی و زانو برای شرکت کنندگان توضیح داده شد.