1. ۱
  کارگاه های آموزشی

  کارگاه های برگزار شده

   

  کارگاه های پیش رو

 2. ۲
  محصولات دام آسا
 3. ۳
  مقالات
 4. ۴
  درباره دام آسا

  دام آسا در کنار صنعت دامپروری

  ما با بهره گیری از تیم مشاوران حرفه ای درتخصص های مختلف گله های شیری اعم از لنگش، آسایش دام، تولید مثل، مامایی، جراحی، داخلی، کلینیکال پاتولوژی و سایر تخصص های دامپزشکی در شناسایی مشکلات و تبیین راهکارهای مناسب در کنار صنعت دامپروری ایستاده ایم. …

  ادامه