۳ دسامبر, ۲۰۱۹

تکنولوژی امروز و آینده برای اندازه گیری شاخص های متابولیکی سلامت ۲

شیر اندازه گیری و نظارت بر سلامت متابولیک با استفاده از پارامترهای شیر، بر اساس ارزیابی پیش بینی میزان تعادل منفی انرژی یا انطباق با آن استوار است. در اواخر دهه ۱۹۹۰ و اوایل سال ۲۰۰۰، JDS گزارش های متعددی درباره استفاده از تست های محلی برای اندازه گیری کتون شیر با استفاده از نوارها […]

بیماری های متابولیک, مقالات
۲۴ نوامبر, ۲۰۱۹

تکنولوژی امروز و آینده برای اندازه گیری شاخص های متابولیکی سلامت ۱

خون هایپوکلسمی: وضعیت کلسیم را می توان با اندازه گیری مستقیم میزان کلسیم تام یا یونیزه ی خون مشخص کرد. البته کلسیم یونیزه جزء فعال تری از نظر بیولوژیک بوده و مطالعات اخیر لنو و همکاران در سال ۲۰۱۷ نشان میدهد در شرایط ازمایشگاهی[۱]، غلظت کلسیم یونیزه پیوستگی بیشتری با عمکلرد نوتروفیل در مقایسه با […]

بیماری های متابولیک, مقالات
۲ نوامبر, ۲۰۱۹

استفاده روز افزون از شاخص های متابولیک در سطح گله ۲

پروتئین های خون در ارتباط با پروتئین های ضروری گردش خون اطلاعات اندکی در دسترس است که بتواند تغییرات آنها را در حوالی زایمان توصیف کند، و به همین نسبت آگاهی کمی در مورد حساسیت و ویژگی آنها بعنوان ابزار تشخیصی وجود دارد. Piccione و همکاران در سال ۲۰۱۱ پروتئین های سرم را در آواخر […]

بیماری های متابولیک
۲۰ اکتبر, ۲۰۱۹

استفاده ی روز افزون از شاخص های متابولیک در سطح گله

محققان دانشگاه کورنل[۱] ۱- آستانه غلظت BHB و NEFA راکه با ریسک بالاتر بیماری های پس از زایش، ضعف عملکرد تولید مثلی و کاهش تولید شیر مرتبط هستند ۲- شدت این خطر ها و ۳- میزان بالا رفتن NEFA و BHB در گله هایی که اکثر آن ها سیستم فری استال داشته و با جیره […]

بیماری های متابولیک, مقالات
۵ اکتبر, ۲۰۱۹

مروری بر استفاده از شاخص های متابولیک در گاو شیری

پروتئین های خونی به عنوان شاخص های متابولیکی: چاپ اولین گزارش ها از تغییرات پروتئین های خونی در زمان قبل از زایش در JDS  در دهه ۱۹۵۰ و به دنبال مقالات زیادی که در مجله شیمی زیست شناسی در دهه ۱۹۴۰ با تمرکز بر ارتباط بین پروتئین های خونی گاو و انتقال آنها به گوساله […]

بیماری های متابولیک
۲۷ سپتامبر, ۲۰۱۹

مروری بر تاریخچه استفاده از شاخص های متابولیک در گاو شیری

حدود ۱۰۰ سال است که ارتباط بین بیماری ها و اختلالات بالینی و تغییرات شیمیایی در خون، ادرار و شیر مشخص شده است. به طور مشخص، تنها در طی ۲۵ سال گذشته ارزش آنالیز و اندازه گیری این تغییرات در مایعات بدن، برای ردیابی بیماری ها و کنترل آن ها در سطح گاو و در […]

بیماری های متابولیک, مقالات